Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Podatek od garażu – ile wynosi i kogo obowiązuje

  Kiedy nie płacimy podatku za garaż?
  Planujesz kupno lub budowę garażu? Pamiętaj, że podobnie jak inne nieruchomości, podlega on opodatkowaniu. Sprawdź, jakich formalności będziesz musiał dopełnić i ile zapłacisz za garaż wolnostojący, blaszany lub stanowiący część budynku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji na nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Garaż w świetle przepisów o podatku od nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podlegają następujące typy nieruchomości:

 • grunty (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz terenów leśnych, są one opodatkowane odpowiednio podatkiem rolnym i leśnym);
 • budynki (oraz ich części) – obiekty, które są stale połączone z gruntem, posiadają fundamenty oraz dach i są wydzielone z przestrzeni poprzez odpowiednie konstrukcje budowlane;
 • budowle – obiekty, które nie spełniają definicji budynku (np. nie są trwale związane z gruntem) lub urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe użytkowanie budynku lub innego obiektu budowlanego (np. most, tunel).

Garaż, ze względu na położenie oraz sposób wykonania, może zaliczać się zarówno do budynków, jak i budowli:

 • Garaż, który stanowi część budynku mieszkalnego (np. domu wolnostojącego lub domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej), podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, co reszta budynku.
 • Garaż, który stanowi odrębny obiekt, wpisujący się w kryteria budowlane dla budynków, będzie podlegał opodatkowaniu jako budynki pozostałe.
 • Garaż, który nie posiada fundamentów i nie jest stale związany z gruntem (np. garaż blaszany), podlega opodatkowaniu jako budowla lub może być zwolniony z opodatkowania, jako element architektury ogrodowej.

Nie wiesz, do której kategorii zalicza się Twój garaż? Do ustalenia podstawy opodatkowania niezbędne będą Ci dane, które zawarte są w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli dokumentacja tego typu nie była prowadzona, informacji o typie obiektu, jakim jest garaż, powinieneś szukać w dokumentacji budowlanej (np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę).

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 LUB DN-1 ONLINE

Ile wynosi podatek od garażu 2021 – wolnostojący, blaszany, firmowy

Maksymalny podatek od garażu, który służy celom prywatnym, wynosi w tym roku:

 • Dla garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego – 0,85 zł/m2. Powierzchnię garażu należy doliczyć do powierzchni pozostałej części budynku i opłacić podatek za całą nieruchomość.
 • Dla garażu wolnostojącego, stanowiącego budynek w świetle prawa budowlanego – 8,37 zł/m2.
 • Garaż, który nie jest związany z gruntem (np. blaszany) i ma powierzchnię mniejszą niż 35 m2, nie podlega obowiązkowi podatkowemu, jako element architektury ogrodowej.

Podatek od garażu, który wykorzystywany jest w ramach działalności gospodarczej, wynosi aktualnie:

 • Dla garażu będącego częścią budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz garażu wolnostojącego, który jest budynkiem – 24,84 zł/m2.
 • Dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł/m2.
 • Dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,06 zł/m2.
 • Dla garażu, który mieści się w definicji budowli – 2% wartości obiektu.

UWAGA!

W powyższym zestawieniu wskazane są maksymalne stawki, jakie w 2021 obwieścił Minister Finansów. O ostatecznym kwotach podatku decyduje gmina właściwa dla miejsca, w którym znajduje się garaż – mogą być one niższe lub równe wskazanym stawkom maksymalnym.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji na nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Kto płaci za nieruchomość? Kiedy nie płacimy podatku za garaż?

Obowiązkowi podatkowemu podlegają właściciele nieruchomości oraz osoby, które posiadają prawo użytkowania, wynikające z posiadania samoistnego, posiadania zależnego (dzierżawy) lub użytkowania wieczystego.

Z podatku od garażu możesz być zwolniony, jeżeli:

 • Garaż, który nie służy do wykonywania działalności gospodarczej, nie jest stale związany z gruntem i może zostać zaliczony do elementów tzw. małej architektury ogrodowej (poniżej 35 m2).
 • Garaż wykorzystywany jest do działalności leśnej, rybackiej lub rolnej.
 • Garaż wykorzystywany jest do jednego ze szczególnych typów działalności – edukacji i rozwoju dzieci, żłobków i klubów dziecięcych, organizacji non-profit, ośrodków badawczych, zakładów pracy chronionej.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 LUB DN-1 ONLINE

Kiedy i jak rozliczyć podatek od garażu 2021

Aby rozliczyć podatek za garaż, powinieneś wypełnić informację IN-1 (dla osób fizycznych) lub DN-1 (dla osób prawnych). Jak zrobić to najłatwiej? Oczywiście wypełniając deklarację online! Wystarczy, że skorzystasz z naszego systemu, przygotujesz odpowiednie dokumenty, a następnie dostarczysz wszystko do wybranego urzędu.

Podatek od nieruchomości może być opłacany:

 • Jednorazowo – jeżeli jesteś osobą fizyczną, a kwota należnego podatku nie przekracza 100 zł.
 • W czterech ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada) – jeżeli jesteś osobą fizyczną, a podatek wynosi więcej niż 100 zł.
 • W dwunastu ratach (do 15 każdego miesiąca) – jeżeli jesteś osobą prawną.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu budowy (jeżeli budujesz garaż) lub 1 dnia miesiąca, następującego po kupnie garażu. W przypadku, gdy zostajesz właścicielem garażu w trakcie roku podatkowego, wysokość należnego podatku zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji na nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Jesteś osobą fizyczną?

Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.

Loading...