Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Poznań

Od 1 stycznia 2022 roku w związku z wyjściem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP kompetencje w zakresie gospodarki odpadami powrócą do Miasta. Dla właścicieli nieruchomości na terenie Poznania oznacza to konieczność złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania, a także wnoszenia opłaty na nowe konto.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Jak złożyć deklarację opłaty?

KROK 01

Uzupełnij on-line korzystając z Przyjaznych Deklaracji

KROK 02

Podpisz Profilem Zaufanym

KROK 03

Wyślij elektronicznie przez ePUAP

Oszczędzaj swój czas i bądź EKO
Wypełnij i złóż deklarację elektronicznie

Pozostałe podatki w mieście Poznań

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Poznań

Z dnia: 11.05.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. (PDF)
Z dnia: 11.05.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (PDF)
Z dnia: 11.05.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (PDF)
Z dnia: 11.05.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (PDF)
Z dnia: 07.12.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (PDF)
Z dnia: 17.05.2022
Nazwa dokumentu: Uchwała mieniająca uchwałę Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. (PDF)

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji