Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Poznań

  Od 1 stycznia 2022 roku w związku z wyjściem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP kompetencje w zakresie gospodarki odpadami powrócą do Miasta.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Poznań

Od 1 stycznia 2022 roku w związku z wyjściem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP kompetencje w zakresie gospodarki odpadami powrócą do Miasta. Dla właścicieli nieruchomości na terenie Poznania oznacza to konieczność złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania, a także wnoszenia opłaty na nowe konto.

Tej jesieni nadchodzą zmiany! Już od 1 października 2021 deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnisz online za pośrednictwem kalkulatora Przyjaznych Deklaracji, który poprowadzi Cię przez proces złożenia deklaracji w nowy, prostszy sposób.

Jak złożyć deklarację opłaty?

Wybierz właściwą dla Ciebie drogę złożenia:
Przygotuj i złóż elektronicznie
Rekomendowany sposób złożenia
Skorzystaj z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji, który w przyjazny sposób przeprowadzi Cię przez proces przygotowania deklaracji. Wybierając elektroniczny sposób złożenia, unikniesz etapu drukowania i osobistego dostarczenia dokumentów.

KROK 01

Uzupełnij on-line korzystając z Przyjaznych Deklaracji

KROK 02

Podpisz Profilem Zaufanym

KROK 03

Wyślij elektronicznie przez ePUAP

Oszczędzaj swój czas i bądź EKO

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ DEKLARACJE ELEKTRONICZNIE

Przygotuj elektronicznie, złóż w formie papierowej

W tej opcji kalkulator Przyjaznych Deklaracji również poprowadzi Cię w przyjazny sposób przez proces uzupełniania danych. Wybierz tradycyjny sposób złożenia, jeśli jest dla Ciebie odpowiedni. Wydrukuj deklarację i podpisz ją, a następnie…

Dostarcz do dowolnej skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Poznania,

lub umów się do jednego z Punktów Obsługi Klienta, zlokalizowanych:

 • ul. 3 Maja 46, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30
 • ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 16:00, wt.-czw. 07:30-15:30, pt. 07:30-15:00
 • ul. Małachowskiego 10, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 16:00, wt.-czw. 07:30-15:30, pt. 07:30-15:00
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30

Konieczne jest umówienie wizyty na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44. Prosimy o przygotowanie kompletu wypełnionych dokumentów.

Przygotuj i złóż w formie papierowej

Jeśli masz doświadczenie w wypełnianiu druków deklaracji i załączników to pobierz aktualne druki tutaj. Zwróć uwagę, że na terenie Poznania obowiązują 4 druki deklaracji, w zależności od typu nieruchomości. Wybierz odpowiedni druk, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, a następnie dostarcz do Urzędu Miasta pocztą lub osobiście.
Deklaracja DEK-ZAM 01/2021 - deklaracja dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
Deklaracja DEK-MIESZ 01/2021 - deklaracja dla nieruchomości mieszanych. Jest to taka nieruchomość która jest zamieszkana częściowo, ale w pozostałej części również powstają odpady komunalne, bo jest tam prowadzona działalność gospodarcza;
Deklaracja DEK-NIEZAM 01/2021 - deklaracja dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
Deklaracja DEK-REK 01/2021- deklaracja dla nieruchomości, która jest wykorzystywana w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (np. domek letniskowy). - deklaracja dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
załącznik DEK-1 - należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku jeżeli zobowiązanymi do jej złożenia są współwłaściciele nieruchomości lub wspólnicy spółki cywilnej. Na deklaracji należy wskazać wszystkie dane osobowo-adresowe wraz z numerami PESEL. Deklaracja winna być podpisana przez wszystkie osoby zobowiązane. Formularz deklaracji zawiera miejsce na wprowadzenie danych jednego zobowiązanego, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DEK-1;
załącznik DEK-2 - należy przedłożyć wraz z deklaracją, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje rodzina składająca się z co najmniej 6 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;

Pozostałe podatki w mieście Poznań

Kto musi złożyć deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji mają: 

 • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie zarządzające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości), 
 • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną), 
 • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych, 
 • właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.). 

Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji samodzielnie. Robią to w ich imieniu wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. 

Kiedy złożyć deklarację za odpady do miasta Poznań?

Pierwszą deklarację w Poznaniu właściciele nieruchomości mogą składać już od 1 października 2021 r. Ważne by zrobić to jak najszybciej, by odpady zostały odebrane zgodnie z nowym harmonogramem. 

Nie zwlekaj ze złożeniem deklaracji, zrób to najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.  

Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami w mieście Poznań?

Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi: 

 • dla nieruchomości zamieszkanych w całości: 

28,00 zł za osobę - nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna) 

25,00 zł za osobę - nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna) 

 • dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne (np. biura, punkty gastronomiczne, placówki oświatowe) 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od zadeklarowanej liczby odbiorów w danym miesiącu. Stawka za opróżnienie jednego pojemnika, niezależnie od rodzaju odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady) wynosi:

Pojemność pojemnika/worka Stawka podstawowa za pojemnik/worek
Pojemnik 120 l 6,35 zł
Pojemnik 240 l 12,70 zł
Pojemnik 300 l 15,88 zł
Pojemnik 360 l 19,05 zł
Pojemnik 1100 l 58,21 zł
Pojemnik 1300 l 68,79 zł
Pojemnik 2500 l 132,30 zł
Pojemnik 3000 l 158,75 zł
Pojemnik 5000 l 264,59 zł
Pojemnik 8000 l 423,33 zł
Worek 120 l 13,55 zł
 • dla nieruchomości, wykorzystywanych w celach rekreacyjno–wypoczynkowych (np. domki letniskowe): 

168,00 zł - roczna ryczałtowa stawka (za dany rok kalendarzowy bez względu na okres korzystania z nieruchomości). 

Jeśli składasz deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry (czyli np. za styczeń musisz zapłacić do 15. stycznia). 

Jeśli składasz deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej (np. domek letniskowy) to termin płatności upływa 15. czerwca danego roku i jest to opłata jednorazowa. 

Wymagania techniczne kalkulatora

Kalkulator dostępny jest online, zatem nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy Twoja ulubiona przeglądarka internetowa z której korzystasz na co dzień. Z kalkulatora możesz korzystać dowolnie: na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Dla płynności procesu uzupełniania danych wymagane jest stałe, stabilne połączenie z Internetem o minimalnych parametrach:

 • prędkość pobierania: 1 Mbit/s
 • prędkość wysyłania: 750 kbit/s

Pamiętaj również, aby urządzenie, na którym pracujesz, spełniało minimalne wymagania sprzętowe określone przez dostawcę przeglądarki. Warto sprawdzić też, czy Twoja przeglądarka jest zaktualizowana do najnowszej wersji.

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Poznań

2021
11.05.2021
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za
pojemnik lub worek o określonej pojemności. (PDF)
11.05.2021
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (PDF)
11.05.2021
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (PDF)
11.05.2021
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (PDF)
11.05.2021
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (PDF)
11.05.2021
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (PDF)

Chcesz rozliczyć opłatę za odpady komunalne w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...