Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto Wrocław

Rozlicz się z opłaty w łatwy i szybki sposób dzięki Przyjaznym Deklaracjom.

  1. Wrocław Przyjazne Deklaracje
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to obowiązek każdego właściciela domu lub mieszkania we Wrocławiu, na terenie którego powstają odpady. Co warto o niej wiedzieć, by złożyć deklarację poprawnie i rozliczyć się w terminie?

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Wrocław

2020
2019
2018
12.02.2015
Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
23.07.2020
Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (akt nowy) (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
12.02.2015
Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
12.02.2015
Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w mieście Wrocław

Czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne zwane powszechnie śmieciami to odpady powstające na terenie gospodarstw domowych lub w innych miejscach, ale ze względu na swą specyfikę zaliczane do pierwszej grupy. W ich skład nie wchodzą natomiast odpady niebezpieczne. Utrzymanie czystości oraz porządku jest obowiązkiem miasta Wrocław, natomiast mieszkaniec powinien zadbać o terminowe złożenie deklaracji śmieciowej i uiszczenie stosownej opłaty.

Kto powinien uiścić opłatę za śmieci we Wrocławiu?

Do uiszczania opłaty za śmieci zobowiązane są następujące podmioty:

  • właściciel oraz współwłaściciele nieruchomości,
  • jednostki organizacyjne zarządzające daną nieruchomością lub ją użytkującą,
  • użytkownicy wieczyści.

Jeśli dana nieruchomość posiada kilku właścicieli, to za złożenie deklaracji odpowiedzialny jest ten, który faktycznie nadzoruje daną posesję.

Termin składania dokumentów i uiszczania płatności we Wrocławiu

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (popularnie zwaną deklaracją śmieciową) należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany (zmiana liczby mieszkańców, sprzedaż posesji, likwidacja działalności gospodarczej), która ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel powinien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Płatności należy dokonywać comiesięcznie i z dołu, w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty. Płatność jednorazowa raz na rok dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Deklaracja śmieciowa on-line

By szybciej i wygodniej rozliczyć się z Urzędem we Wrocławiu, najlepiej wypełnić deklarację śmieciową on-line. To sposób na oszczędność czasu oraz pewność, że deklaracja została wypełniona poprawnie. Narzędzie Przyjazne Deklaracje pozwoli szybko uporać się z formalnościami i zaoszczędzić czas spędzony na wizycie w Urzędzie.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...