Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
 • Kontakt

  Chcesz się z Nami skontaktować? Nasi specjaliści służą pomocą - Twoje Przyjazne Deklaracje

Urząd Miejski w Koszalinie

Urząd Miejski

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600

fax 94 34 22 478

 

Dane kontaktowe pracowników Referatu Wymiaru Podatków

Beata Nowak – Kierownik Referatu Wymiaru Podatków pok. Nr 41 tel. 94 34 88 761

e-mail: [email protected]

 

Wymiar podatków osób prawnych

Magdalena Król - Radzimska (główny specjalista) pok. nr 40 tel. 94 34 88 764

e-mail: [email protected]

Klaudia Choruży (podinspektor) pok. nr 40 tel. 94 34 88 764

e-mail: [email protected]

 

Wymiar podatków osoby fizyczne

Podatnicy, których nazwisko zaczyna się na literę A, B, C, D, E, F, G

Mirosława Kuderska (inspektor) pok. nr 45 tel. 94 34 88 763

e-mail: [email protected]

Podatnicy, których nazwisko zaczyna się na literę I, J, K

Małgorzata Szatkowska (inspektor) pok. nr 43 tel. 94 34 88 672

e-mail: [email protected]

Podatnicy, których nazwisko zaczyna się na literę H, L, Ł, M, N, O,

Anna Głyżewska (inspektor) pok. nr 43 tel. 94 34 88 672

e-mail: [email protected]

Podatnicy, których nazwisko zaczyna się na literę S, Ś, T, U

Anna Bartknecht (główny specjalista) pok. nr 42 tel. 94 34 88 762

e-mail: [email protected]

Podatnicy, których nazwisko zaczyna się na literę P, R, W, Z, Ż, Ź

Joanna Kowalska (podinspektor) pok. nr 42 tel. 94 34 88 762

e-mail: [email protected]

 

 

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

  Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  - listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  - przez e-mail: [email protected]
  - telefonicznie: +48 71 777 77 77
  - osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul.:
  ul. Kotlarskiej 41
  ul. G. Zapolskiej 4
  pl. Nowy Targ 1-8

  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (z dopiskiem „Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji”)
  - przez e-mail: [email protected]
  - telefonicznie: +48 71 777 77 24.

  3. Adres Państwa poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz, na podstawie ustawy z dn. 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

  4. Adres Państwa poczty elektronicznej zostanie udostępniony jednostce gminy, jeżeli wiadomość wysłana przez formularz będzie dotyczyła jej zakresu obowiązków. Te dane zostaną też przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z gminą i tylko zgodnie z zapisanymi w umowie poleceniami.

  5. Adres Państwa poczty elektronicznej przechowywany będzie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Gmina przesłała te dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe).

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych.

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Loading...