Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
 • Podatek leśny w mieście Koszalin

  Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie miasta Kołobrzeg i zastanawiasz się, czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego? Zobacz nasz krótki poradnik, aby dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Podatek leśny w mieście Koszalin

Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie miasta Koszalin i zastanawiasz się, 
czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego? Zobacz nasz krótki poradnik, aby
dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym gruntu leśnego? Jeśli tak, ciąży na Tobie obowiązek opłacania podatku leśnego. Stawki tego podatku są uzależnione od średnich cen sprzedaży drewna, a sposób rozliczania jest inny dla osób fizycznych i osób prawnych. Miasto Koszalin daje Ci możliwość rozliczenia się z podatku leśnego bez wychodzenia z domu – przez Internet. W dopełnieniu wszelkich formalności pomoże Ci elektroniczny formularz Przyjaznych Deklaracji – to wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie, które udostępnia miasto Koszalin.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku leśnego
w mieście Koszalin:

2022
2021
2020
2019
2018
20.10.2021
Stawka podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych (PDF)
20.10.2020
Stawka podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych (PDF)
31.10.2019
Informacja w sprawie stawek podatku leśnego obowiązujących w Koszalinie w 2020 roku (PDF)
08.11.2018
Informacja w sprawie stawek podatku leśnego obowiązujących w Koszalinie w 2019 roku (PDF)
09.11.2017
Informacja w sprawie stawek podatku leśnego obowiązujących w Koszalinie w 2018 roku (PDF)

Pozostałe podatki w mieście Koszalin

Kto musi płacić podatek leśny, 
a kto może być z niego zwolniony?

Podatek leśny opłacają właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze samoistni gruntów sklasyfikowanych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków (z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna). Podatnikami podatku leśnego są także posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Niektóre grunty leśne mogą być objęte zwolnieniami z podatku. Są nimi m.in.:

 • młode lasy – do 40 lat,
 • lasy wpisane do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki oświaty oraz podmioty szkolnictwa wyższego,
 • instytuty naukowe, instytuty badawcze i pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • centra badawczo-naukowe,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • zakłady pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową,
 • zakłady aktywności zawodowej.

 

Ważne!

Nawet jeśli możesz być zwolniony z opłacania podatku leśnego i tak musisz złożyć deklarację na podatek leśny.

Jakie dokumenty i kiedy musisz złożyć, żeby rozliczyć się 
z miastem Koszalin?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz złożyć dokument IL-1 (informacja o lasach). Na jego podstawie zostanie wyliczona wysokość Twojego podatku. Do informacji IL-1 musisz dołączyć odpowiednie załączniki:

 • ZIL-1 – informacje o gruntach podlegających opodatkowaniu,
 • ZIL-2 – informacje o gruntach zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIL-3 – informacje pozostałych podatników.

Jeśli jesteś osobą prawną, prowadzisz spółkę, organizację lub instytucję, musisz samodzielnie obliczyć wysokość podatku. W tym celu należy wypełnić deklarację DL-1 i złożyć ją do miasta Koszalin. Do deklaracji należy dodać załącznik:

 • ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu,
 • ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Jak złożyć wymagane dokumenty?

Miasto Koszalin daje Ci możliwość wygodnego rozliczenia się przez Internet dzięki formularzowi Przyjaznych Deklaracji. Sprawdź, jak to zrobić:

 • wypełnij deklarację DL-1 lub informacje IL-1,
 • dodaj niezbędne załączniki (system podpowie Ci, jak to zrobić),
 • dostarcz dokumenty do Urzędu – osobiście, pocztą lub przez ePUAP,
 • zapłać podatek.

Jeśli podatek za cały rok nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie pierwszej raty. Jeśli jest wyższy, osoby fizyczne opłacają go w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne i jednostki organizacyjne płacą podatek do 15 dnia każdego miesiąca.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...