Podatek od nieruchomości
w mieście Mikołów

Jesteś właścicielem nieruchomości lub zamierzasz w niedalekim czasie nabyć mieszkanie, dom, garaż lub działkę? Przygotuj swoją deklarację DN-1 lub informację IN-1 i złóż ją w Urzędzie Miasta Mikołów online, bez wychodzenia z domu, tradycyjnie wysyłając ją pocztą lub doręczając osobiście do Urzędu.

Czytaj więcej

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w mieście Mikołów

Z dnia: 26.10.2021
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (PDF)

Pozostałe podatki, które możesz złożyć do Urzędu Miasta Mikołów

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji