Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek leśny gmina Rymań

  Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie gminy Rymań i zastanawiasz się, czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego? Zobacz nasz krótki poradnik, aby dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Podatek leśny gmina Rymań

Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie gminy Rymań i zastanawiasz się, czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego?
Zobacz nasz krótki poradnik, aby dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Jeśli jesteś właścicielem lasu lub gruntu, który został oznaczony w ewidencji jako las, masz obowiązek opłacania podatku leśnego (chyba że obejmują Cię zwolnienia od podatku). Wysokość składek jest zmienna i uzależniona od średnich cen sprzedaży drewna. Jeśli podlegasz podatkowi leśnemu i chcesz mieć pewność, że dobrze wypełniasz niezbędne deklaracje oraz że prawidłowo obliczasz wysokość składek, skorzystaj z narzędzia Przyjazne Deklaracje, które udostępnia dla Ciebie gmina Rymań.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku leśnego w gminie Rymań

2022
2021
2020
2019
2018
20.10.2021
Stawka podatku leśnego na 2022 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2019
Stawka podatku leśnego na 2021 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2019
Stawka podatku leśnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
19.10.2018
Stawka podatku leśnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
20.10.2017
Stawka podatku leśnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w gminie Rymań

Podatek leśny w gminie Rymań

Czy wszystkie grunty leśne podlegają opodatkowaniu?

Po pierwsze opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane jako las w ewidencji lasów i budynków, z wyłączeniem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Podatek muszą płacić właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze samoistni lasów, a także posiadacze lasów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Po drugie niektóre grunty leśne mogą być objęte zwolnieniami z podatku. Są nimi m.in.:

 • lasy do 40 lat, 
 • lasy wpisane do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki oświaty,
 • podmioty szkolnictwa wyższego,
 • instytuty naukowe i badawcze oraz pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • centra badawczo-naukowe,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • zakłady pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową,
 • zakłady aktywności zawodowej.

Jak rozliczać się z gminą Rymań?

Podatek leśny dla osób fizycznych naliczany jest na podstawie informacji o lasach IL-1, którą należy złożyć do gminy. Oprócz samej informacji IL-1 należy dostarczyć także odpowiednie załączniki:

 • ZIL-1 – dane o gruntach podlegających opodatkowaniu,
 • ZIL-2 – dane o gruntach zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIL-3 – dane pozostałych podatników.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne czy spółki bez osobowości prawnej samodzielnie obliczają wysokość podatku. Do gminy Rymań muszą dostarczyć deklarację DL-1, a wraz z nią odpowiednie załączniki:

 • ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu,
 • ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Kiedy należy składać deklaracje i opłacać podatek leśny?

Obowiązek płacenia podatku leśnego powstaje miesiąc po uzyskaniu tytułu prawnego do lasu, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestają obowiązywać okoliczności uzasadniające opłacanie podatku. Rodzaje deklaracji i terminy ich składania są różne w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną. 

Osoby fizyczne składają dokument IL-1 wraz z załącznikami do 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Podatek leśny opłacany jest w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.  

Osoby prawne składają deklarację DL-1 wraz z załącznikiem ZDL-1 lub ZDL-2 do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Opłat podatku dokonuje się do 15. dnia każdego miesiąca. 

Deklaracja podatkowa w gminie Rymań  

Aby złożyć deklarację na podatek leśny przez Internet, możesz skorzystać z Przyjaznych Deklaracji – narzędzia, które udostępnia dla Ciebie gmina Rymań. Dzięki darmowemu kalkulatorowi możesz oszacować stawki podatkowe i wypełnić cały formularz bez trudu, w dodatku w domowym zaciszu. Następnie wystarczy przesłać deklarację lub informację do Urzędu, także online.  

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź