Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Podatek rolny gmina Rymań

    Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się z Urzędem w Rymaniu należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Podatek rolny gmina Rymań

Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. 
W celu rozliczenia się z Urzędem w Rymaniu należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza) podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Muszą go opłacać właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści użytków rolnych, a także posiadacze gruntów Skarbu Państwa i dzierżawcy gruntów gospodarstw rolnych, które zostały wydzierżawione na podstawie umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku rolnego w gminie Rymań

2022
2021
2020
2019
2018
20.10.2021
Stawka podatku rolnego na 2022 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2019
Stawka podatku rolnego na 2021 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2019
Stawka podatku rolnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2018
Stawka podatku rolnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2017
Stawka podatku rolnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w gminie Rymań

Podatek rolny a podatek od nieruchomości i podatek leśny

Jeśli nabywasz grunty rolne i nieruchomości (np. działki budowlanej, drogi czy budynku), oprócz formularzy DR-1 lub IR-1 musisz wypełnić i złożyć także formularze IN-1 lub DN-1. 

Gdy nabywasz grunty rolne oraz las, oprócz dokumentów DR-1 lub IR-1 składasz także informację o lasach IL-1 lub formularz DL-1. 

Jeśli równocześnie nabywasz grunty rolne, las i nieruchomość, musisz złożyć wszystkie trzy rodzaje dokumentów: IR-1, IL-1 oraz IN-1 albo DR-1, DL-1 i DN-1. 

Informacje o podatku rolnym

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne poza gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Działalność rolnicza to z kolei działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym m.in.: 

  • produkcją materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, 
  • produkcją roślin ozdobnych, warzyw lub grzybów uprawnych, 
  • sadownictwem, 
  • hodowlą i produkcją materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 
  • produkcją zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chowem i hodowlą ryb. 

Jak rozliczać się z podatku rolnego w gminie Rymań? 

Aby rozliczyć się z podatku rolnego, musisz złożyć do gminy deklarację DR-1 lub informację o gruntach DR-1. Oba dokumentu różnią się od siebie w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy np. prawną. 

Osoby fizyczne składają informacje o gruncie IR-1 w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmianę wysokości opodatkowania. Kwota podatku jest obliczana na podstawie złożonych dokumentów.  

Osoby prawne składają deklaracje DR-1 razem z obliczoną kwotą podatku. Muszą to zrobić do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, jeśli miało to miejsce po 15 stycznia. Przedsiębiorcy obliczają podatek samodzielnie.  

Jeśli korzystasz z ulg lub zwolnień, również jesteś zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów we wskazanych terminach.  

Jakie są stawki podatku rolnego? 

Podatek rolny oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów z ubiegłego roku podatkowego. Stawki podatku rolnego są następujące: 

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,
  • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha. 

Cena skupu żyta może być obniżona przez radę gminy na drodze uchwały. 

Jak złożyć deklaracje przez Internet?

Deklaracje podatkowe możesz złożyć wygodnie i szybko przez Internet. Aby mieć pewność, że poprawnie uzupełniasz formularz, skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji, czyli narzędzia, które udostępnia Ci gmina Rymań po to, by dopełnianie obowiązków podatkowych było łatwe, przyjemne i szybkie.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź