Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek leśny Gmina Wyszków

  Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie gminy Wyszków i zastanawiasz się czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego? Zobacz nasz krótki poradnik, aby dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Podatek leśny gmina Wyszków

Jesteś w posiadaniu terenów leśnych na terenie gminy Wyszków i zastanawiasz się 
czy dotyczy Cię opłacanie podatku leśnego? Zobacz nasz krótki poradnik, 
aby dowiedzieć się w jaki sposób szybciej i sprawniej rozliczyć się z Urzędem.

Podatkiem leśnym w gminie Wyszków objęte są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wyłączone są te, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż leśna. Podmiot zobowiązany do składania deklaracji i uiszczania podatku leśnego to:

 • właściciel lasu, 
 • posiadacz samoistny lasu, 
 • posiadacz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
 • użytkownik wieczysty lasu. 

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku leśnego w gminie Wyszków

2022
2021
2020
2019
2018
20.10.2021
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
20.10.2020
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Wyszków w 2021 r.
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2019
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
01.01.2020
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Wyszków w 2020 r. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
19.10.2018
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
01.01.2019
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Wyszków w 2019 r. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
20.10.2017
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
01.01.2018
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Wyszków w 2018 r. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Jak rozliczać się z gminą Wyszków?

Podatek leśny dla osób fizycznych naliczany jest na podstawie informacji o lasach IL-1, składanej do gminy. Dokument IL-1 powinien zawierać odpowiednie załączniki: 

 • ZIL-1 – dane o gruntach podlegających opodatkowaniu, 
 • ZIL-2 – dane o gruntach zwolnionych z opodatkowania, 
 • ZIL-3 – dane pozostałych podatników.  

Osoby prawne, spółki, organizacje czy instytucje samodzielnie obliczają wysokość podatku. Do gminy Wyszków muszą składać deklarację DL-1, do której dołącza się odpowiednie załączniki: 

 • ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu, 
 • ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania. 

Kiedy nie trzeba płacić podatku?

Niektóre grunty leśne mogą być objęte zwolnieniami od podatku. Warto jednak pamiętać, że deklaracje na podatek leśny muszą składać wszyscy właściciele i posiadacze gruntów leśnych – nawet jeśli mogą być one objęte zwolnieniami.

Zwolnione od podatku leśnego mogą być m.in.:

 • lasy do 40 lat, 
 • lasy wpisane do rejestru zabytków, 
 • użytki ekologiczne, 
 • publiczne i niepubliczne jednostki oświaty, 
 • podmioty szkolnictwa wyższego, 
 • instytuty naukowe i badawcze oraz pomocnicze jednostki naukowe PAN, 
 • centra badawczo-naukowe, 
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,  
 • zakłady pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową lub zakłady aktywności zawodowej. 

Kiedy należy składać dokumenty i opłacać podatek? 

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o lasach IL-1 w Urzędzie Gminy Wyszków w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.  

Analogiczny obowiązek dotyczy Deklaracji na podatek leśny DL-1 składanych przez osoby prawne – podatnicy muszą składać dokumenty do 15 stycznia roku podatkowego lub do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. 

Kiedy należy składać dokumenty i jak to zrobić?

Jak oblicza się składki na podatek leśny? 

Stawki podatku leśnego różnią się od siebie w zależności od tego, czy las jest rezerwatem przyrody lub parkiem narodowym, czy nim nie jest. Zgodnie z Ustawą z 30 października 2002 roku, jeśli las nie wchodzi w skład rezerwatu lub parku narodowego, „podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy”. W przypadku lasów położonych na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody stawkę tę obniża się do 50%. 

Kiedy należy opłacać podatek? 

Terminy uiszczania opłat są następujące: 

 • dla osób fizycznych – płatność w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, 
 • dla osób prawnych – płatność do 15. dnia każdego miesiąca. 

Deklaracja podatkowa w gminie Wyszków 

Aby złożyć deklarację na podatek leśny, należy skorzystać z narzędzia Przyjazne Deklaracje. Za pomocą kalkulatora deklaracji można oszacować stawki podatkowe, przejść przez cały formularz bez trudów, a następnie przesłać deklarację lub informację również online. Wejdź na przyjazne-deklaracje.pl i wypełnij formularz IL-1 lub DL-1. 

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź