Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek rolny Gmina Wyszków

  Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się z Urzędem w Wyszkowie należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Podatek rolny gmina Wyszków

Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej 
oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się z Urzędem w Wyszkowie 
należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Grunty o przeznaczeniu rolniczym są objęte podatkiem rolnym. Rozlicz się z Urzędem w Wyszkowie w prosty sposób, wypełniając niezbędne dokumenty wygodnie i szybko przez Internet.

Kto musi płacić podatek rolny i co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Czym jest działalność rolnicza? To działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym m.in.: 

 • produkcją materiału siewnego, 
 • produkcją materiału szkółkarskiego,  
 • produkcją materiału hodowlanego i reprodukcyjnego, 
 • produkcją roślin ozdobnych, 
 • produkcją warzyw, grzybów uprawnych,  
 • sadownictwem, 
 • hodowlą i produkcją materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 
 • produkcją zwierzęca typu przemysłowego fermowego, 
 • chowem i hodowlą ryb. 

Podatek rolny zapłacisz, jeśli jesteś:  

 • właścicielem użytków rolnych,  
 • posiadaczem samoistnym, 
 • użytkownikiem wieczystym (przez określony czas użytkujesz grunty i przyjmujesz prawa właścicieli), 
 • posiadaczem gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
 • dzierżawcą gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników bądź na podstawie przepisów rent strukturalnych. 

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku rolnego w gminie Wyszków

2022
2021
2020
2019
2018
02.12.2021
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
03.12.2020
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych.
Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego. (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
31.10.2019
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
31.10.2019
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
31.10.2019
Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
04.12.2018
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
04.12.2018
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
04.12.2018
Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
30.11.2017
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
30.11.2017
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
30.11.2017
Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Jakie są stawki podatku rolnego?

Podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Stawki podatku rolnego są następujące: 

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, 
 • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha. 

Cena skupu żyta, która jest podstawą obliczania podatku, może być obniżona przez radę gminy na drodze uchwały. 

Jeżeli nabyłeś grunt rolny i nieruchomość (np. budynki, działkę budowlaną, drogę), jesteś zobowiązany do złożenia informacji o gruntach IR-1 oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (w przypadku osób prawnych będą to formularze DR-1 oraz DN-1). Kiedy nabywasz grunt rolny i las masz obowiązek złożenia Informacji o gruntach IR-1 oraz Informacji o lasach IL-1 lub formularzy DR-1 oraz DL-1. W przypadku nabycia gruntów rolnych, nieruchomości oraz lasu zobowiązany jesteś do złożenia Informacji o gruntach IR-1, Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz Informacji o lasach IL-1 lub dla osób prawnych analogicznie – DR-1, DN-1 oraz DL-1.

Niezbędne formularze  

Aby dopełnić niezbędnych formalności i rozliczyć się z podatku rolnego, musisz złożyć odpowiednie dokumenty. Różnią się one od siebie w zależności od tego, czy jesteś osoba fizyczna, prawną czy jednostką organizacyjną. 

Osoby fizyczne składają do Urzędu dokument IR-1 – informację o gruntach. Mają na to 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (lub od zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania). Na podstawie tej informacji obliczany jest należny podatek – osoby fizyczne nie muszą obliczać wysokości podatku samodzielnie.  

Osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki bez osobowości prawnej) składają dokument DR-1 – deklarację na podatek rolny. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, obowiązują Cię następujące terminy: 

 • do 15 stycznia roku podatkowego, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, 
 • do 14 dni od tego powstania obowiązku podatkowego, jeśli miało to miejsce po 15 stycznia.  

Osoby prawne muszą obliczać podatek samodzielnie.  

Wygodna deklaracja przez Internet

Prosty sposób rozliczenia z gminą to skorzystanie z narzędzia Przyjazne Deklaracje. Można tam znaleźć formularz IR-1 lub DR-1 odpowiedni dla podatku rolnego i bez trudu wypełnić go w formie online. Narzędzie podpowie najlepsze stawki oraz pliki, które musisz załączyć. Następnie wystarczy dostarczyć deklarację drogą internetową i opłacić podatek. Bez czekania w kolejkach i straty cennego czasu.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź