Podatek od nieruchomości
w Gminie Rawicz

Podatkowi od nieruchomości podlegają nieruchomości i obiekty budowlane w postaci gruntów, budynków lub ich części, a także budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawdź, jak złożyć deklarację DN-1 lub informację IN-1 on-line w Gminie Rawicz.

Czytaj więcej

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w Gminie Rawicz

Z dnia: 30.11.2023
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)
Z dnia: 01.12.2004
Nazwa dokumentu: Uchwałą w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (PDF)
Z dnia: 26.02.2014
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis (PDF)
Z dnia: 28.10.2015
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków, w których została uruchomiona nowa działalność gastronomiczna (PDF)
Z dnia: 29.01.2015
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położonych przy ul. Rynek Sarnowski, w których wykonano remont elewacji (PDF)
Z dnia: 14.02.2017
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów na których rozpoczęto realizację nowej inwestycji - udzielanych w ramach pomocy de minimis (PDF)
Z dnia: 26.10.2023
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położonych przy ul. Rynek Sarnowski, w których wykonano remont elewacji (PDF)
Z dnia: 26.10.2023
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków, w których została uruchomiona nowa działalność gastronomiczna (PDF)
Z dnia: 26.10.2023
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów na których rozpoczęto realizację nowej inwestycji - udzielanych w ramach pomocy de minimis (PDF)
Z dnia: 26.10.2023
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis (PDF)

Pozostałe podatki w Gminie Rawicz

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji