Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek leśny miasto Wrocław

  Jesteś właścicielem lasu lub Twój grunt jest oznaczony w ewidencji jako las?
  Obowiązuje Cię zatem podatek leśny zgodnie z ustawą o podatku leśnym.
  Zostań w domu, a deklarację DL-1 lub informację IL-1 wypełnij i złóż przez Internet.

Podatek leśny miasto Wrocław

Jesteś właścicielem lasu lub Twój grunt jest oznaczony w ewidencji jako las?
Obowiązuje Cię zatem podatek leśny zgodnie z ustawą o podatku leśnym.
Zostań w domu, a deklarację DL-1 lub informację IL-1 wypełnij i złóż przez Internet.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyłączeniem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż leśna.

Kupiłeś grunty leśne albo nabyłeś własność las w drodze spadku lub w wyniku darowizny, ewentualnie jesteś posiadaczem samoistnym lub jesteś posiadaczem gruntów gminy Wrocław / Skarbu Państwa albo użytkownikiem wieczystym gruntu gminy Wrocław / Skarbu Państwa?

Właśnie zostałeś podatnikiem podatku leśnego, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia lasu do opodatkowania poprzez złożenie Informacji o lasach IL-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek leśny DL-1 (w przypadku osób prawnych).

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku leśnego w mieście Wrocław

2020
2019
2018
18.10.2019
Stawka podatku leśnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
19.10.2018
Stawka podatku leśnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
20.10.2017
Stawka podatku leśnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Składanie deklaracji do Urzędu we Wrocławiu

Podatek leśny - kto płaci?

Wśród podmiotów zobowiązanych do opłacenia podatku leśnego we Wrocławiu znajdują się:

 • właściciele lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państw lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o lasach IL-1 w Urzędzie Miejskim Wrocławia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego z tytułu podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Analogiczny obowiązek dotyczy Deklaracji na leśny DL-1 składanych przez osoby prawne.

Po weryfikacji Informacji o lasach IL-1 złożonej przez Podatnika zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość podatku leśnego od osób fizycznych, której doręczenie będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego płatnego w terminach określonych w decyzji.

W przypadku osób prawnych Podatnik, wypełniając Deklarację na podatek leśny DL-1, sam oblicza wysokość podatku leśnego, który jest płatny bez wezwania w terminach ustawowych - do 15 dnia każdego miesiąca. W przeciwieństwie do osób fizycznych - osoby prawne są zobowiązane do corocznego składania Deklaracji na podatek leśny DL-1, w terminie do dnia 15 stycznia, dokonania w niej samoobliczenia podatku i jego zapłaty bez wezwania w terminach ustawowych.

Wygodna deklaracja i informacja podatkowa we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.10.2020 r. uruchomiliśmy narzędzie dla Podatników podatku leśnego w postaci interaktywnych formularzy dostępnych pod adresem www.przyjazne-deklaracje.pl, za pomocą którego w łatwy sposób można wypełnić formularz IL-1 lub DL-1 i wysłać go za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, ewentualnie złożyć w siedzibie organu podatkowego (Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...