Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek rolny miasto Wrocław

  Posiadasz grunty rolne / użytki rolne lub gospodarstwo rolne we Wrocławiu?
  Już teraz możesz przygotować i złożyć swoją deklarację DR-1 lub informacje IR-1 on-line bez wychodzenia z domu. Zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem i rozlicz podatek rolny w najwygodniejszy sposób.

Podatek rolny miasto Wrocław

Posiadasz grunty rolne / użytki rolne lub gospodarstwo rolne we Wrocławiu?
Już teraz możesz przygotować i złożyć swoją deklarację DR-1 lub informacje IR-1 on-line bez wychodzenia z domu.
Zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem i rozlicz podatek rolny w najwygodniejszy sposób.

Kupiłeś grunty rolne albo nabyłeś własność działki rolnej w drodze spadku lub w wyniku darowizny, ewentualnie jesteś posiadaczem samoistnym lub jesteś posiadaczem gruntów gminy Wrocław / Skarbu Państwa albo użytkownikiem wieczystym gruntu gminy Wrocław / Skarbu Państwa?

Właśnie zostałeś podatnikiem podatku rolnego, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia działki rolnej do opodatkowania poprzez złożenie Informacji o gruntach IR-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek rolny DR-1 (w przypadku osób prawnych)."

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku rolnego w mieście Wrocław

2020
2019
2018
18.10.2019
Stawka podatku rolnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2018
Stawka podatku rolnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
18.10.2017
Stawka podatku rolnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Grunty podlegające opodatkowaniu

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się wspomniane użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiącej własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Podatnikiem podatku rolnego jest zatem:

 • właściciel gruntów
 • posiadacz samoistny gruntów, który włada nieruchomością jak właściciel, mimo że nie jest jej właścicielem,
 • użytkownik wieczysty gruntu,
 • posiadacz zależny (dzierżawca) gruntów Gminy Wrocław lub Skarbu Państwa,
 • posiadacz bez tytułu prawnego gruntów Gminy Wrocław lub Skarbu Państwa,
 • dzierżawca gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o gruntach IR-1 w Urzędzie Miejskim Wrocławia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego z tytułu podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Analogiczny obowiązek dotyczy Deklaracji na rolny DR-1 składanych przez osoby prawne."

W jakiej sytuacji występuje łączne zobowiązanie pieniężne?

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Jeżeli nabyłeś grunt rolny i nieruchomość (np. budynki, działkę budowlaną, drogę) zobowiązany jesteś do złożenia Informacji o gruntach IR-1 oraz Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Kiedy nabywasz grunt rolny i las zobowiązany jesteś do złożenia Informacji o gruntach IR-1 oraz Informacji o lasach IL-1. W przypadku nabycia gruntów rolnych, nieruchomości oraz lasu zobowiązany jesteś do złożenia Informacji o gruntach IR-1, Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz Informacji o lasach IL-1.

Składanie deklaracji do Urzędu we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.10.2020 r. uruchomiliśmy narzędzie dla Podatników podatku rolnego w postaci interaktywnych formularzy dostępnych pod adresem www.przyjazne-deklaracje.pl, za pomocą którego w łatwy sposób można wypełnić formularz IR-1 lub DR-1 i wysłać go za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, ewentualnie złożyć w siedzibie tut. organu podatkowego (Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Po weryfikacji Informacji o gruntach IR-1 złożonej przez Podatnika zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego od osób fizycznych, której doręczenie będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego płatnego w terminach określonych w decyzji.

W przypadku osób prawnych Podatnik, wypełniając Deklarację na podatek rolny DR-1, sam oblicza wysokość podatku rolnego, który jest płatny bez wezwania w terminach ustawowych - do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W przeciwieństwie do osób fizycznych - osoby prawne są zobowiązane do corocznego składania Deklaracji na podatek rolny DR-1, w terminie do dnia 15 stycznia, dokonania w niej samoobliczenia podatku i jego zapłaty bez wezwania w terminach ustawowych.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...