Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek od nieruchomości
  miasto Wrocław

  Posiadasz lub zamierzasz nabyć mieszkanie, dom, garaż, działkę?
  Już teraz możesz przygotować i złożyć swoją deklarację DN-1 lub informację IN-1 on-line.

Podatek od nieruchomości
miasto Wrocław

Posiadasz mieszkanie, dom, garaż, działkę?
Już teraz możesz przygotować i złożyć swoją deklarację DN-1 lub informację IN-1 on-line.

 1. Wrocław Przyjazne Deklaracje
 2. Podatek od nieruchomości

Kupiłeś działkę, mieszkanie, garaż, wybudowałeś dom, jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości albo nabyłeś własność nieruchomości w drodze spadku lub w wyniku darowizny, ewentualnie jesteś posiadaczem nieruchomości gminy Wrocław / Skarbu Państwa albo użytkownikiem wieczystym gruntu gminy Wrocław / Skarbu Państwa?

Właśnie zostałeś podatnikiem podatku od nieruchomości, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania poprzez złożenie Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 (w przypadku osób prawnych).

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w mieście Wrocław

2023
2022
2021
2020
2019
2018
20.10.2022
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
25.11.2021
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
09.12.2004
Uchwała w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
20.11.2020
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
21.11.2019
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
22.11.2018
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
24.11.2016
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Co podlega podatkowi od nieruchomości we Wrocławiu?

W informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 (w przypadku osób prawnych)- w zależności od sytuacji – w szczególności należy wykazać podstawy opodatkowania:

 • powierzchnię gruntów w metrach kwadratowych
 • powierzchnię użytkową budynków lub ich części w metrach kwadratowych,
 • wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w złotych.

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest zatem:

 • właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych (gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 • posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektów budowlanych (gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), który włada nieruchomością jak właściciel, mimo że nie jest jej właścicielem,
 • użytkownik wieczysty gruntu,
 • posiadacz zależny (najemca, dzierżawca) nieruchomości lub obiektów budowlanych Gminy Wrocław lub Skarbu Państwa,
 • posiadacz bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych Gminy Wrocław lub Skarbu Państwa.

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w Urzędzie Miejskim Wrocławia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Analogiczny obowiązek dotyczy Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 składanych przez osoby prawne.

Składanie deklaracji lub informacji podatkowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10.2020 r. uruchomiliśmy narzędzie dla Podatników podatku od nieruchomości w postaci interaktywnych formularzy dostępnych pod adresem www.przyjazne-deklaracje.pl, za pomocą którego w łatwy sposób można wypełnić formularz IN-1 lub DN-1 i wysłać go za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, ewentualnie złożyć w siedzibie tut. organu podatkowego (Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Po weryfikacji Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 złożonej przez Podatnika zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, której doręczenie będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego płatnego w terminach określonych w decyzji.

W przypadku osób prawnych Podatnik, wypełniając Deklarację na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1, sam oblicza wysokość podatku od nieruchomości, który jest płatny bez wezwania w terminach ustawowych - do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, gdy termin płatności upływa ostatniego dnia tego miesiąca). W przeciwieństwie do osób fizycznych - osoby prawne są zobowiązane do corocznego składania Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1, dokonania w niej samoobliczenia podatku i jego zapłaty bez wezwania w terminach ustawowych.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...