Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
 • Podatek rolny miasto Poznań

  Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się
  z Urzędem w Poznaniu należy wypełnić formularz DR-1 wraz z załącznikami lub IR-1 wraz z załącznikami.

Podatek rolny miasto Poznań

Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub 
informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się 
z Urzędem w Poznaniu należy wypełnić formularz DR-1 wraz z załącznikami  
lub IR-1 wraz z załącznikami.

Jesteś właścicielem, dzierżawcą lub posiadaczem gruntów rolnych i prowadzisz działalność rolniczą? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, kogo dokładnie obejmuje podatek rolny i jak rozliczyć się przez Internet, wykorzystując do tego Przyjazne Deklaracje – elektroniczny formularz, który udostępnia mieszkańcom miasto Poznań.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku rolnego 
w mieście Poznań

2022
2021
2020
2019
20.10.2021
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (PDF)
19.10.2020
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2021 (PDF)
18.10.2019
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2020 (PDF)
18.10.2018
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2019 (PDF)

Kto płaci podatek rolny w Poznaniu?

Kto i za jakie grunty musi płacić podatek rolny w mieście Poznań?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Opłacają go:

 • właściciele użytków rolnych,
 • posiadacze samoistni gruntów (osoby, które zarządzają gruntami, ale nie są ich właścicielami),
 • użytkownicy wieczyści (osoby, które przez określony czas użytkują grunty i przyjmują prawa właścicieli),
 • posiadacze gruntów Skarbu Państwa,
 • dzierżawcy gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników bądź na podstawie przepisów rent strukturalnych.

Warto wiedzieć!

Zgodnie z Ustawą z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym działalnością rolniczą nazywa się działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, a w jej zakresie leżą:

 • produkcja materiału siewnego,
 • produkcja materiału szkółkarskiego,
 • produkcja materiału hodowlanego i reprodukcyjnego,
 • produkcja roślin ozdobnych,
 • produkcja warzyw, grzybów uprawnych,
 • sadownictwo,
 • hodowla i produkcja materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego,
 • chów i hodowla ryb.

Jakie dokumenty i kiedy złożyć, żeby rozliczyć się 
z miastem Poznań?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz wypełnić i złożyć do Urzędu informację IR-1 wraz z załącznikami:

 • ZIR-1 - by wykazać dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIR-2 – by wykazać dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIR-3 – by wykazać dane pozostałych współwłaścicieli.

Jeśli jesteś osobą prawną (do tej grupy zaliczają się m.in. spółki, instytucje i organizacje), wypełniasz i składasz deklarację DR-1 wraz z załącznikami:

 • ZDR-1 –by wykazać dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDR-2 – by wykazać dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.

Na dostarczenie dokumentów do miasta Poznań masz 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku zobowiązania podatkowego np. Nabycie nieruchomości bądź od zmiany wysokości opodatkowania.

Ważne!

Osoby prawne muszą składać deklaracje do 15 stycznia, jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł przed tą datą. Jeśli zdarzenie miało miejsce później, na dostarczenie dokumentów mają 14 dni. 

Jak złożyć dokumenty przez Internet?

Deklaracje podatkowe możesz wypełnić w łatwy i szybki sposób dzięki formularzom Przyjaznych Deklaracji. Zrobisz to w następujący sposób:

 • Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu – IR-1 lub DR-1.  
 • Wypełnij formularz, postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie.  
 • Załącz niezbędne dokumenty.  
 • Sprawdź poprawność dokumentu.  
 • Wybierz formę dostarczenia dokumentu do Urzędu w mieście Poznań. Możesz wydrukować go i zanieść lub wysłać pocztą do Urzędu, albo przesłać za pomocą e-PUAP.  

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź
Loading...