Kontakt

W ramach prowadzonej polityki smart government i smart city, Urząd Miasta Oleśnicy umożliwia mieszkańcom skorzystanie z systemu Przyjaznych Deklaracji. Dowiedz się więcej.

Urząd Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica

Joanna Jarosiewicz - skarbnik Miasta Oleśnicy

Rynek - Ratusz

56-400 Oleśnica

nr tel.: 71-798-21-30

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne, podatek rolny, leśny – osoby prawne

Urząd Miasta Oleśnicy, I piętro, część ratuszowa, pokój nr 25

Elżbieta Kaczmarczyk

nr tel.: 71-798-21-31

e-mail: [email protected]

Sylwia Hordyńska

nr tel.: 71-798-21–32

e-mail: [email protected]

Ewa Piesik

nr tel.: 71-798-21-33

e-mail: [email protected]

Podatek od nieruchomości – osoby prawne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Urząd Miasta Oleśnicy, I piętro, część ratuszowa, pokój nr 28

Anna Żeglińska

nr tel.: 71-798-21-41

e-mail: [email protected]