Podatek leśny w Mieście Oleśnica

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lasu na terenie Miasta Oleśnica? W takim razie zgodnie z Ustawą o podatku leśnym obowiązuje Cię podatek od gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las. Sprawdź, jak wypełnić obowiązkowe dokumenty i rozliczyć się z Urzędem nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej

Ustawa o podatku leśnym mówi jasno o tym, że opodatkowaniu podlegają wszelkie grunty, które zostały zapisane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Do tego katalogu nie włączają się jednak grunty leśne zajęte na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku leśnego w Mieście Oleśnica

Z dnia: 20.10.2020
Nazwa dokumentu: Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (PDF)
Z dnia: 09.07.2021
Nazwa dokumentu: Komunikat Rady Miasta Oleśnica (PDF)

Pozostałe podatki w Mieście Oleśnica

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Jak wypełnić deklarację korzystając z Przyjaznych Deklaracji?

Korzystając z narzędzia Przyjaznych Deklaracji, możesz złożyć Deklarację DL-1 lub Informację IL-1 wraz z załącznikami poprzez elektroniczny formularz. Miasto Oleśnica udostępnia to narzędzie mieszkańcom, aby dopełnianie formalności związane z podatkiem leśnym było łatwiejsze i wygodniejsze. Wystarczy, że wypełnisz formularz, odpowiadając na kolejno zadawane pytania i dodasz niezbędne załączniki. Następnie system sam wygeneruje poprawny wzór deklaracji wraz z obliczoną wysokością składek podatkowych. Tak przygotowane dokumenty możesz samodzielnie wydrukować i zanieść do Urzędu, wysłać je pocztą lub wysłać zdalnie korzystając z Internetu.

Jak rozliczyć się z podatku leśnego w Mieście Oleśnicy?

Obowiązek złożenia deklaracji DL-1 lub informacji IL-1 ciąży na:

 • właścicielach lasów,
 • użytkownikach wieczystych,
 • posiadaczach samoistnych,
 • posiadaczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Oleśnicy.

W zależności od tego, czy podatnikiem jest osoba fizyczna, czy prawna, powinny zostać złożone inne dokumenty. Deklaracja DL-1 to formularz, który wypełnia osoba prawna, ale również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w tym również spółka nieposiadająca osobowości prawnej, natomiast informację IL-1 tylko osoby fizyczne.

Chcąc w prawidłowy sposób rozliczyć dokumenty, wystarczy:

 • wypełnić formularze i dodać odpowiednie załączniki,
 • dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą internetową wypełnioną informację do Urzędu Miasta Oleśnicy,
 • dokonać opłat w obowiązujących terminach.

Kiedy i jak zapłacić podatek leśny

Terminy opłat podatków są różne dla osób fizycznych i prawnych. Osoby fizyczne dokonują opłat w wysokości, która została podana w decyzji w postaci czterech rat:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Natomiast osoby prawne opłacają podatek zawsze do 15 dnia każdego miesiąca. Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorcy zawsze samodzielnie obliczają wysokość należnego podatku.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji