Podatek od nieruchomości w Mieście Oleśnica

Jesteś właścicielem mieszkania, kupiłeś garaż lub otrzymałeś w spadku dom? Sprawdź, czy nie obowiązuje Cię podatek od nieruchomości. Skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji i złóż swoją deklarację DN-1 lub informację IN-1 online.

Czytaj więcej

Drogi Mieszkańcu Miasta Oleśnicy! Kupiłeś mieszkanie, garaż, wybudowałeś dom lub też jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości? A może otrzymałeś dane mienie na drodze spadku lub w wyniku darowizny? W takim razie od chwili otrzymania nieruchomości zostałeś podatnikiem podatku od nieruchomości, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania. Możesz to zrobić poprzez złożenie Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1. Wszystkie formalności załatwisz we własnym domu, korzystając z Przyjaznych Deklaracji.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w Mieście Oleśnica

Z dnia: 28.11.2019
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)

Pozostałe podatki w Mieście Oleśnica

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Podatek leśny

Kliknij aby przejsć do kalkulatora

Co podlega podatkowi od nieruchomości w Mieście Oleśnicy?

Opodatkowaniu podlegają takie nieruchomości jak: grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wypełniając deklaracje podatkowe, należy w szczególności wykazać podstawę opodatkowania taką jak:

  • powierzchnia gruntów wyrażona w metrach kwadratowych,
  • powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wyrażona w metrach kwadratowych,
  • wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w złotych.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, płatnikiem podatku od nieruchomości jest:

  • właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych (gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
  • posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektów budowlanych, który włada nieruchomością jak właściciel,
  • użytkownik wieczysty gruntu,
  • najemca nieruchomości lub obiektów budowlanych należących do Miasta Oleśnicy, lub Skarbu Państwa,
  • posiadacz bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych należących do Miasta Oleśnicy lub Skarbu Państwa.

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w Urzędzie Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Taki sam obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy składają Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1.

Składanie deklaracji lub informacji podatkowej

W celu poprawnego rozliczenia się z podatku od nieruchomości należy wypełnić formularz DN-1 lub IN-1, a następnie dostarczyć dokument do Urzędu. Korzystając z Przyjaznych Deklaracji, możesz zrobić to drogą elektroniczną lub tradycyjną w formie papierowej. Wejdź na stronę www.przyjazne-deklaracje.pl i sprawdź, jak to działa. Dzięki temu w szybki i prosty sposób rozliczysz się z Urzędem bez obaw o kolejki czy przekroczenie terminów.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji