Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miejski w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla Gdańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4B z siedzibą w Lublinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dorota Miroszniczenko.

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 571 271 150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 585 244 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Nowe Ogrody 8/12

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 można dojechać liniami tramwajowymi numer: 10, 12 – przystanek Hucisko lub Powstańców Warszawskich, linią 4 przystanek Urząd Miejski, liniami: 2, 3, 6, 8, 9 przystanek Brama Wyżynna. Można dojechać także liniami autobusowymi numer: 130, 167, 184, 199, 267 – przystanek Urząd Miejski, liniami: 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256 przystanek Brama Wyżynna. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 120 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny.

Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 700 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie: https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12

Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Są dwa wejścia do budynku dla klientów, wejście główne od ulicy Nowe Ogrody, wejście do Urzędu Stanu Cywilnego od ulicy 3 Maja. Dla osób niepełnosprawnych zmotoryzowanych jest wejście dostosowane dla ich potrzeb od strony parkingu. Główne drzwi wejściowe od ulicy Nowe Ogrody otwierane są automatycznie. Wejście od ulicy Nowe Ogrody oraz wejście od parkingu wyposażone są w platformy dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego wyposażone jest w pochylnię. W budynku znajdują się trzy windy. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Na parterze znajduje się Sala Obsługi Mieszkańców. W przestrzeni Sali Obsługi Mieszkańców znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba Kancelarii znajduje się na I piętrze w pokoju nr 112. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Dziennik Podawczy

Dziennik Podawczy znajduje się na parterze w pokoju nr 40 bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Nowe Ogrody.

 

Siedziba przy ul. Kartuskiej 5

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5 można dojechać liniami tramwajowymi numer: 10, 12 – przystanek Powstańców Warszawskich, linią 4 przystanek Urząd Miejski. Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5 można dojechać liniami autobusowymi numer: 130, 167, 184, 199, 267 – przystanek Urząd Miejski, liniami: 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256 przystanek Brama Wyżynna. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 30 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 150 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 1 kilometra.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Kartuskiej 5

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 znajduje się w biurowcu firmy MART Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. na II, II, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku bez przeszkód, z poziomu terenu. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane.

Od strony ulicy Kartuskiej przed wjazdem na parking znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Na parterze budynku znajduje się portiernia. W budynku znajdują się dwie windy. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Wały Jagiellońskie 1

Budynek Nowego Ratusza

W budynku Nowego Ratusza mieści się siedziba Rady Miasta Gdańska i Biuro Rady Miasta Gdańska. W budynku Nowego Ratusza odbywają się uroczystości ślubne.

Dojazd

Do budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 można dojechać liniami autobusowymi numer: 130, 167, 184, 199, 267 – przystanek „Hucisko” lub liniami autobusowymi nr: 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256 – przystanek „Brama Wyżynna” (odległość odpowiednio ok 80 m i ok 200 m). Do budynku można dojechać liniami tramwajowymi nr: 10, 12 – przystanek „Hucisko” oraz liniami tramwajowymi: 2 ,3, 6, 7, 8, 9 – przystanek „Brama Wyżynna” (odległość odpowiednio ok 70 m i ok 200 m). Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Pomorska Kolej Metropolitalna/Szybka Kolej Miejska/Przewozy Regionalne – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 400 m.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby znajduje się strefa płatnego parkowania. Informacje odnośnie parkowania znajdują się na stronie https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (zabytek)

Dla klientów udostępnione są dwa wejścia do budynku. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od strony dziedzińca. Wejście wyposażone jest w platformę dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda osobowa. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy wejściu od strony parkingu oraz na drugim piętrze) oraz portiernia. Na parterze przy głównym wejściu znajduje się stanowisko ochrony. Pracownicy ochrony udzielają informacji przy wejściach do budynku. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Przy bramie wjazdowej na parking znajduje się również portiernia. Na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba przy ul. Wały Jagiellońskie 1

Budynek Wozowni

W budynku Wozowni mieści się Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referat Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Dojazd

Do budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 można dojechać liniami autobusowymi numer: 130, 167, 184, 199, 267 – przystanek „Hucisko” lub liniami autobusowymi nr: 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256 – przystanek „Brama Wyżynna” (odległość odpowiednio ok 80 m i ok 200 m). Do budynku można dojechać liniami tramwajowymi nr 10, 12 – przystanek „Hucisko” oraz liniami tramwajowymi: 2 ,3, 6, 7, 8, 9 – przystanek „Brama Wyżynna” (odległość odpowiednio ok 70 m i ok 200 m). Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Pomorska Kolej Metropolitalna/Szybka Kolej Miejska/Przewozy Regionalne – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 350 m.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby znajduje się strefa płatnego parkowania. Informacje odnośnie parkowania znajdują się na stronie https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku Wozowni przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (zabytek)

Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w pochylnię. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku, gdzie znajduje się też toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Przy bramie wjazdowej na parking znajduje się portiernia. Na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba przy ul. Lastadia 2

W części budynku przy ul. Lastadia 2 mieści się Wydział Geodezji.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Lastadia 2 można dojechać linią autobusową numer: 112, 138, 166, 178, 186 – przystanek „Żabi Kruk”, odległość ok 150 m. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego „Żabi Kruk” około 200 m, linie tramwajowe nr: 8, 9. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Śródmieście. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 750 m.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl.

Przy budynku są miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Lastadia 2

Dla klientów udostępnione jest wejście na parter budynku od strony ul. Lastadia z poziomu gruntu. W budynku znajduje się winda osobowa. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz portiernia. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Na parkingu płatnym od strony dziedzińca są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba przy ul. Partyzantów 74

W siedzibie przy ul. Partyzantów 74 mieszczą się referaty Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74 można dojechać liniami autobusowymi numer: 110, 116, 122, 126, 136, 157, 227 – przystanek „Zabytkowa” lub „Cmentarz Srebrzysko”. Odległość od najbliższego przystanku wynosi odpowiednio około 200 m i 300 m. Można dojechać także tramwajem nr: 5, 6, 9, - przystanek „Galeria Bałtycka”, odległość około 1 kilometra.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Partyzantów 74

Dla klientów udostępnione jest wejście na parter budynku oraz wejście prowadzące bezpośrednio na I piętro z poziomu terenu. W budynku znajduje się winda osobowa zewnętrzna. Dostęp do windy z poziomu parkingu. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz się portiernia. Na pierwszym piętrze przy wejściu znajduje się informacja dla klientów. Dodatkowo pracownicy ochrony udzielają informacji przy wejściach do budynku. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik Podawczy

Dziennik Podawczy znajduje się na pierwszym piętrze bezpośrednio przy wejściu do budynku.

 

Siedziba przy ul. Milskiego 1

Dojazd

W budynku przy ul. Milskiego 1 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Wydziału Komunikacji.

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Milskiego 1 można dojechać liniami tramwajowymi numer: 2, 3, 4, 6, 7 – przystanek Wilanowska, oraz liniami autobusowymi: 115, 120, 156, 162, 174, 175, 195, 227, 262 – przystanek Wilanowska. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego i tramwajowego wynosi około 300 m.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Milskiego 1

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Milskiego 1 znajduje się w budynku usługowym firmy RETMAN na parterze i na I piętrze. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Różnica pomiędzy wejściem do budynku a dojściem wynosi 10 centymetrów. Przy wejściu z korytarza na Salę Obsługi Mieszkańców znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz portiernia. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Wilanowskiej 2

W siedzibie przy ul. Wilanowskiej 2 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ulicy Wilanowskiej można dojechać liniami tramwajowymi numer: 2, 3, 4, 6, 7 – przystanek Wilanowska, oraz liniami autobusowymi: 115, 120, 156, 162, 174, 175, 195, 227, 262 - przystanek Wilanowska. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego wynosi około 300 m.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Przy budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Wilanowskiej 2

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 2 znajduje się na parterze budynku Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przed głównym wejściem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz portiernia. Wejście do budynku udostępnione dla klientów z poziomu terenu, drzwi wejściowe szklane, rozsuwane. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się kancelaria Urzędu. Na Salę Obsługi Mieszkańców prowadzą schody, przy których znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Partyzantów 36

W siedzibie przy ul. Partyzantów 36 mieszczą się referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej: odpowiedzialne za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 36 można dojechać liniami tramwajowymi numer: 5, 6, 9, 12 – przystanek Klonowa. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Partyzantów 36

Przed wejściem od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy Partyzantów 36 znajduje się w kompleksie budynków zajmowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w budynku D na parterze i I piętrze. Budynek posiada dwa wejścia z poziomu terenu. Jedno wejście za pomocą pochylni bezpośrednio na Salę Obsługi Mieszkańców, drzwi nierozsuwane. Drugie wejście - drzwi rozsuwane. W budynku znajduje się winda, oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie https://gzdiz.gda.pl

 

Siedziba przy ul. Partyzantów 74 B

W siedzibie przy ul. Partyzantów 74 B Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby referatu Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74 można dojechać liniami autobusowymi numer: 110, 116, 122 126, 136, 157, 227 – przystanek „Zabytkowa” lub „Cmentarz Srebrzysko” (odległość odpowiednio ok 250 m i ok 350 m). Można dojechać także tramwajem nr: 5, 6, 9, - przystanek „Galeria Bałtycka”, odległość około 1 kilometra. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Partyzantów 74 B

Do budynku jest wejście z poziomu terenu. W budynku nie ma windy osobowej, obsługa osób odbywa się na sali znajdującej się na parterze. Dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku, gdzie znajduje się też toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Piekarniczej 16

W siedzibie przy ul. Piekarnicza 16 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Wydziału Środowiska.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ulicy Piekarniczej 16 można dojechać liniami tramwajowymi numer: 10, 12 – przystanek Piekarnicza oraz liniami autobusowymi numer: 162, 227, 262, 283 – przystanek Piekarnicza. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego i autobusowego wynosi około 470 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Przy budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe.

Opis ogólny budynku przy ul. Piekarnicza 16

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16 znajduje się na parterze i I piętrze. Do wejścia budynku prowadzą schody, a po lewej stronie znajduje się platforma dla niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku, gdzie znajduje się też toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się jedno pionowo oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz parking. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Długi Targ 39/40 (gminna ewidencja zabytków)

W siedzibie przy ul. Długi Targ 39/40 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Biura Audytu i Kontroli.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Długi Targ 39/40 można dojechać linią autobusową numer: 112, 138, 166, 178, 186 – przystanek „Żabi Kruk”. Można dojechać także tramwajem nr: 8, 9 - przystanek „Żabi Kruk”. Odległość od przystanków wynosi około 400 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. Długi Targ 39/40 znajduje się w Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Wjazd samochodem możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnych identyfikatorów. Informacje na stronie https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Długi Targ 39/40

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od ulicy Kuśnierskiej, przy pomocy przenośnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda osobowa. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz portiernia. Pracownik ochrony udziela informacji. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Brak miejsc parkingowych.

 

Siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5

W siedzibie przy ul. Andruszkiewicza 5 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Biura Informatyki.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ulicy Andruszkiewicza 5 można dojechać liniami autobusowymi numer: 106, 158, 258 – przystanek Andruszkiewicza. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 140 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Parking znajduje się wokół siedziby gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania

Opis ogólny budynku przy ul. Andruszkiewicza 5

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Andruszkiewicza 5 znajduje się w biurowcu KOGA na III piętrze budynku. W budynku znajdują się windy oraz toalety, które są przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne na poziomie chodnika. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Siedziba przy l. Wyspiańskiego 9A

W siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 9A Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ulicy Wyspiańskiego 9A dojechać można liniami tramwajowymi numer: 2, 3, 4, 5, 8 – przystanek Wyspiańskiego, oraz kolejką SKM – przystanek Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 590 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 1 kilometra.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Wyspiańskiego 9A

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 9A znajduje się w budynku ZDiZ na parterze i I piętrze. Przed głównym wejściem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Na parterze budynku znajduje się toaleta, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla osób niepełnosprawnych łącząca parter z piętrem. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się pochylnia.

 

Siedziba przy ul. Żaglowej 11

W siedzibie przy ul. Żaglowej 11 Urząd Miejski zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Biura Ds. Nieruchomości-Inwestycji Miejskich.

Dojazd

Do siedziby Urzędu Miejskiego przy ulicy Żaglowej 11  można dojechać liniami tramwajowymi numer: 3, 5 ,7 , 8, 10 oraz liniami autobusowymi numer: 158, 283  – przystanki: Żaglowa - AmberExpo. Odległość od najbliższych przystanków wynosi około 650m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Żaglowej 11

Siedziba Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 znajduje się w biurowcu Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo na V piętrze. Wejście główne na poziomie gruntu. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking. W budynku znajdują się windy oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 p.20, lub ul. Partyzantów 74 (informacja), bądź telefonicznie pod nr 58 323 60 20, faxem 58 302 39 41 lub elektronicznie na adres: [email protected].

Kontakt z Urzędem Miejskim w Gdańsku możliwy jest za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu, które działa przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – pod numerem 58 52 44 500 lub adresem e-mail: [email protected].

Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Urzędem poprzez SMS, wysłany na numer 500 105 115.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje

Przyjazne Deklaracje obsługują pliki binarne, które stanowią edytowalną postać przygotowywanej deklaracji, w związku z tym nie ma możliwości otworzenia ich przez czytniki ekranowe.

Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością zgodnie, uwzględniając w tym zakresie m.in. rekomendacje Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Gdańsku udostępnia następujące aplikacje mobilne: