Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek rolny miasto Gdańsk

  Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego. W celu rozliczenia się z Urzędem w Gdańsku należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Podatek rolny miasto Gdańsk

Jeśli posiadasz grunt rolny, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji 
lub informacji podatkowej oraz opłacania podatku rolnego.
W celu rozliczenia się z Urzędem w Gdańsku należy wypełnić formularz DR-1 lub IR-1.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Aby wykazać grunty podlegające opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania, należy złożyć formularz DR-1 (osoby prawne) lub IR-1 (osoby fizyczne). Jeśli jednocześnie z podatkiem rolnym ciąży na Tobie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego (dotyczące przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy), musisz wypełnić także formularze DN-1 lub IN-1 albo DL-1 lub IL-1 wraz z załącznikami.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku rolnego w mieście Gdańsk

2022
2021
2020
2019
2018
2022
Stawka podatku rolnego na 2022 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
2021
Stawka podatku rolnego na 2021 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
2020
Stawka podatku rolnego na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
2019
Stawka podatku rolnego na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
2018
Stawka podatku rolnego na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w mieście Gdańsk

Kto opłaca podatek rolny?

Podatek rolny zobowiązani są opłacać:  

 • właściciele użytków rolnych,  
 • posiadacze samoistni, czyli osoby, które zarządzają gruntami, ale nie są ich właścicielami, 
 • użytkownicy wieczyści – osoby, które przez określony czas użytkują grunty i przyjmują prawa właścicieli, 
 • posiadacze gruntów Skarbu Państwa, 
 • dzierżawcy gruntów rolnych wydzierżawionych na podstawie umów zawartych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Informacje o podatku rolnym

Podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Stawki podatku rolnego 

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, 
 • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha. 

Jakie obszary uważane są za gospodarstwa rolne? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym działalnością rolniczą nazywa się działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym:

 • produkcją materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego,
 • produkcją roślin ozdobnych, warzyw lub grzybów uprawnych,
 • sadownictwem,
 • hodowlą i produkcją materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcją zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chowem i hodowlą ryb.

Niezbędne formularze

Osoba fizyczna jest zobowiązana złożyć informację o gruntach (IR-1) w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub po zdarzeniu, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania. Na podstawie tej informacji obliczany jest należny podatek.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna (także spółka nieposiadająca osobowości prawnej) jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek rolny (DR-1) w terminach:

 • do 15 stycznia roku podatkowego lub
 • jeśli obowiązek podatkowy powstaje po 15 stycznia – do 14 dni od powstania tego zdarzenia.

Osoby prawne zobowiązane są samodzielnie obliczać wysokość. Deklaracje na podatek rolny należy składać także wtedy, gdy należne jest zwolnienie.

Jak złożyć deklarację DR i jak opłacać podatki?

Jeśli jesteś zobowiązany do opłacania podatku rolnego, skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji – narzędzia, które udostępnia Ci miasto Gdańsk po to, by dopełnianie obowiązków podatkowych było szybkie, łatwe i przyjemne. Formularz Przyjaznych Deklaracji jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, a dostępne kalkulatory pozwolą Ci szybko i bezbłędnie obliczyć wysokość należnego podatku. Podatek rolny płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź