Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Podatek od nieruchomości
    miasto Gdańsk

    Jeśli nabyłeś mieszkanie, dom, garaż, działkę na terenie Gdańska, pamiętaj, że nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Już teraz możesz przygotować i złożyć on-line swoją informację IN-1 (osoby fizyczne) lub deklarację DN-1 (osoby prawne)

Podatek od nieruchomości
miasto Gdańsk

Jeśli nabyłeś mieszkanie, dom, garaż, działkę na terenie Gdańska, 
pamiętaj, że nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Już teraz możesz przygotować i złożyć on-line swoją informację IN-1 (osoby fizyczne) lub deklarację DN-1 (osoby prawne)

Podatek zobowiązani są opłacać właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli należysz do wymienionej grupy, jesteś zobowiązany do składania odpowiedniej dokumentacji oraz terminowego uiszczania opłat.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w mieście Gdańsk

2023
2022
2021
2020
2019
2018
29.09.2022
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
25.03.2021
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
30.09.2021
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
26.03.2015
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
17.12.2020
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
24.09.2020
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
24.10.2019
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
26.03.2015
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
16.01.2014
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
25.03.2004
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
27.09.2018
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
28.09.2017
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w mieście Gdańsk

Jak i kiedy składać odpowiednie dokumenty?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 

  • grunty; 
  • budynki lub ich części; 
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby wypełnić obowiązek podatkowy, należy złożyć odpowiednią deklarację lub informację. Dokumenty różnią się od siebie w zależności od tego, czy składa je osoba fizyczna, czy osoba prawna albo jednostka organizacyjna bądź spółka niemającą osobowości prawnej. Opodatkowaniu podatnikiem od nieruchomości nie podlegają spółki cywilne, a wspólnicy tych spółek.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz złożyć informację IN-1 o nieruchomości. Na jej podstawie obliczony zostanie należny podatek. Na złożenie informacji masz 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust 3 ustawy.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną lub prowadzisz jednostkę organizacyjną bądź spółkę niemającą osobowości prawnej, wysokość podatku musisz obliczyć samodzielnie i złożyć deklarację DN-1 wraz z załącznikami:

  • ZDN-1 – jeśli wykazujesz dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu,
  • ZDN-2 – jeśli wykazujesz dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.

Deklarację DN-1 należy złożyć do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust 3 ustawy.

Deklaracje oraz informacje składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jeśli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu jednocześnie osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W takiej sytuacji osoby fizyczne nie otrzymują decyzji ustalającej wysokość podatku.

Wygodna deklaracja podatkowa online – sprawnie, bezpiecznie i szybko

Jak w łatwy, szybki i bezpieczny sposób wypełnić deklaracje i skompletować dokumentację?  

Jeśli jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji DN-1, możesz wypełnić ją przez Internet – korzystając z elektronicznego formularza Przyjaznych Deklaracji, Twój podatek zostanie obliczony automatycznie, dzięki czemu unikniesz błędów i zaoszczędzisz czas.

Czym są Przyjazne Deklaracje? To proste w obsłudze, wygodne narzędzia, które udostępnia dla Ciebie miasto Gdańsk. Dzięki elektronicznemu formularzowi dowiesz się, jak poprawnie uzupełnić wszystkie dane, a także złożysz deklarację do Urzędu przez Internet.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź