Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Kontakt

  W ramach prowadzonej polityki smart government i smart city, Urząd Miejski w Gdańsku
  umożliwia mieszkańcom skorzystanie z systemu Przyjaznych Deklaracji. Dowiedz się więcej.

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Kontakt drogą elektroniczną:

e-mail: [email protected]

Podatek od nieruchomości

osoby prawne: 58 323 62 47 lub 58 323 65 48

osoby fizyczne: 58 323 62 53 lub 58 323 65 53

Podatek od środków transportu

osoby prawne: 58 323 65 86

osoby fizyczne: 58 323 62 36

Podatek rolny i leśny

58 323 62 50

Szczegółowy kontakt do poszczególnych pracowników obsługujących podatek od nieruchomości kontakt w książce telefonicznej na stronie internetowej:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-budzetu-miasta-i-podatkow,a,30769

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

  Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  - listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  - przez e-mail: [email protected]
  - telefonicznie: +48 71 777 77 77
  - osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul.:
  ul. Kotlarskiej 41
  ul. G. Zapolskiej 4
  pl. Nowy Targ 1-8

  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (z dopiskiem „Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji”)
  - przez e-mail: [email protected]
  - telefonicznie: +48 71 777 77 24.

  3. Adres Państwa poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz, na podstawie ustawy z dn. 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

  4. Adres Państwa poczty elektronicznej zostanie udostępniony jednostce gminy, jeżeli wiadomość wysłana przez formularz będzie dotyczyła jej zakresu obowiązków. Te dane zostaną też przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z gminą i tylko zgodnie z zapisanymi w umowie poleceniami.

  5. Adres Państwa poczty elektronicznej przechowywany będzie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Gmina przesłała te dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe).

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych.

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.