Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Podatek od środków transportowych miasto Gdańsk

  Rozlicz się z podatku od środków transportu w łatwy i szybki sposób dzięki Przyjaznym Deklaracjom.
  Zastanawiasz się, jak wypełnić deklarację DT-1 na podatek od środków? Już teraz pomogą Ci w tym Przyjazne Deklaracje.

Podatek od środków transportowych 
miasto Gdańsk

Rozlicz się z podatku od środków transportowych w łatwy i szybki sposób dzięki Przyjaznym Deklaracjom.
Zastanawiasz się, jak wypełnić deklarację DT-1? Już teraz pomogą Ci w tym Przyjazne Deklaracje.

Jeśli jesteś właścicielem środków transportowych i kwalifikujesz się do objęcia Cię podatkiem, każdego roku musisz składać deklarację DT-1 razem z załącznikiem DT-1/A. Aby zrobić to szybko, wygodnie i bezbłędnie, możesz skorzystać np. z Przyjaznych Deklaracji, czyli systemu, który udostępnia dla Ciebie miasto Gdańsk. Wypełniając formularz i przesyłając go online do Urzędu, oszczędzasz czas i w domowym zaciszu możesz dokonać wszelkich formalności.

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od środków transportowych w mieście Gdańsk

2022
2021
2020
29.10.2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
28.10.2021
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
29.10.2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
29.10.2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Pozostałe podatki w mieście Gdańsk

Podatek od środków transportowych w Gdańsku

Podatek od środków transportowych muszą opłacać:

 • osoby fizyczne i prawne – właściciele środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jako powierzone podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub osobę prawną.

Jaki jest przedmiot opodatkowania?

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy o łącznej masie całkowitej wraz z pojazdem silnikowym równej bądź wyższej niż 7 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • autobusy

Wszyscy właściciele wymienionych wyżej pojazdów są zobowiązani do wypełnienia Deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1.

Kiedy należy składać deklarację?

Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć:

 • do 15 lutego – jeśli obowiązek podatkowy powstał do tego dnia,
 • do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, jeśli miało to miejsce po 15 lutego.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od środków transportowych?

Z opodatkowania mogą być zwolnione niektóre środki transportowe. Należą do nich np.:

 • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Polski,
 • środki stanowiące zapasy mobilizacyjne,
 • pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych,
 • pojazdy zabytkowe.

Co trzeba zrobić, by zgłosić pojazdy do opodatkowania?

Jak oblicza się podatek od środków transportowych? 

Aby wyliczyć podatek od środków transportowych potrzebna jest znajomość stawek podatku obowiązujących w danej gminie. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok wylicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Natomiast wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja o jego czasowym wycofaniu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jakie są stawki podatku od środków transportowych? 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określana jest w drodze uchwały przez Radę Miasta Gdańska. Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych zastrzega jednak, że wysokość stawek podatku nie może być wyższa ani niższa niż ustalone minimalne i maksymalne stawki roczne. Stawki te są publikowane w corocznych obwieszczeniach.

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź