Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Podatek od nieruchomości
miasto Garwolin

Sprawdź, czy obowiązuje Cię podatek od nieruchomości i złóż deklarację w kilka minut.

Jeśli jesteś w trakcie budowy domu, kupna mieszkania, garażu lub działki na terenie Garwolina, musisz pamiętać, że nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zobacz jak najprościej wywiązać się z obowiązku podatkowego w terminie.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij, aby przejść do kalkulatora

Dokumenty, stawki i uchwały dotyczące podatku od nieruchomości w mieście Garwolin

2020
2019
2018
12.11.2019
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
15.11.2017
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF
15.11.2017
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (PDF)
Pobierz dokument PDFPobierz dokument PDFWydrukuj dokument PDFWydrukuj dokument PDF

Co podlega podatkowi od nieruchomości w Garwolinie?

W Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (w przypadku osób fizycznych) lub Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 (w przypadku osób prawnych) - w zależności od sytuacji – w szczególności należy wykazać podstawy opodatkowania. Podatek od nieruchomości obejmuje: 

  • nieruchomości, 
  • budowle, 
  • obiekty budowlane w postaci gruntów i budynków, 
  • części nieruchomości lub budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania ustalana jest na bazie powierzchni gruntu w metrach kwadratowych, powierzchni użytkowej budynku określonej w metrach kwadratowych lub od wartości stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji.

Kto powinien opłacić podatek od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości w mieście Garwolin są następujące podmioty:

  • właściciel nieruchomości, 
  • posiadacz samoistny, a więc osoba, która zarządza nieruchomością równocześnie niebędąca jej właścicielem,  
  • osoba użytkująca nieruchomość przyjmująca prawa właściciela, czyli użytkownik wieczysty,  
  • dzierżawca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w Urzędzie Miasta Garwolin w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Analogiczny obowiązek dotyczy Deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 składanych przez osoby prawne.

Czego nie obejmuje podatek od nieruchomości?

Posiadając niektóre typy nieruchomości na terenie Garwolina nie masz obowiązku rozliczać się z Urzędem. W katalogu wyłączeń znajdują się na przykład budynki gospodarcze wykorzystywane do celów działalności leśnej lub rybackiej. Innym wyłączeniem są budynki gospodarcze wykorzystywane w gospodarstwie rolnym lub też dedykowane specjalnym produktom rolnym typu uprawa w szklarniach.

Składanie deklaracji lub informacji podatkowej

W celu poprawnego rozliczenia się z Urzędem w Garwolinie należy wypełnić formularz DN-1 lub IN-1, a następnie dostarczyć go drogą elektroniczną lub tradycyjną w formie papierowej oraz opłacić podatek w terminie. Najwygodniej zrobić to bez wychodzenia z domu za pomocą narzędzia Przyjazne Deklaracje wraz z kalkulatorem deklaracji (DN-1). Wejdź na stronę www.przyjazne-deklaracje.pl i sprawdź, jak to działa. Dzięki temu w szybki i prosty sposób możliwe jest rozliczenie się z Urzędem bez obaw o kolejki czy przekroczenie terminów.  

Chcesz rozliczyć podatek w innym mieście?

Sprawdź czy to miasto korzysta z Przyjaznych Deklaracji

Sprawdź