Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Deklaracja DN-1

  Zakup nieruchomości przez osoby prawne, a w niektórych przypadkach także osoby fizyczne, rodzi obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości.
 1. Przyjazne Deklaracje
 2. Deklaracja DN-1
Do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego służy deklaracja DN-1. Jak wypełnić odpowiednio formularze, by dopełnić wymogu ustawodawcy i prawidłowo ustalić wysokość podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji na nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Jesteś osobą fizyczną?

Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości 2022

Aby ustalić wysokość zobowiązania podatkowego, osoby prawne muszą złożyć deklarację DN-1. Dotyczy to przede wszystkim podatników prowadzących działalność gospodarczą, jednak w niektórych przypadkach obejmuje też osoby fizyczne.

Obowiązek złożenia wypełnionego druku DN-1 dotyczy osób fizycznych, jeśli nabyta nieruchomość stanowi współwłasność z osobą prawną. Na takim podatniku ciąży obowiązek podatkowy na zasadach osoby prawnej.

Właścicielom będącym osobami prawnymi deklaracja na podatek DN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami służy do obliczenia podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy. To ważne, ponieważ w przypadku osób prawnych, w tym jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, naliczenie podatku od nieruchomości musi zostać wykonane samodzielnie.

W niektórych przypadkach oprócz DN-1 należy też wypełnić druki DR-1 lub DL-1 wraz z załącznikami. Dotyczy to sytuacji, gdy na podatniku ciąży jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy.

Druk DN-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Wzór DN-1 określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

 

Podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto lub rozpoczęto użytkowanie nieruchomości. W przypadku nowych budynków obowiązek ten powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym ukończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budowli, lub budynku przed jego ostatecznym wykończeniem.

Gdy wysokość opodatkowania zostanie obliczona, osobę prawną obowiązuje płatność w okresach miesięcznych w ratach proporcjonalnych - do 15. dnia każdego miesiąca. Proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ DN-1 ONLINE

Do kiedy złożyć druk DN-1 na 2022 r.

DN-1 deklarację na podatek od nieruchomości 2022 r. należało złożyć do 31 stycznia. Obowiązku tego należy bowiem dopełnić do końca stycznia danego roku. Jeśli nabycie nieruchomości nastąpiło w trakcie roku - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

 

Załączniki do formularza DN-1 2022

Do deklaracji DN-1 w 2022 r. obowiązują dwa załączniki:

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Służą one do wykazania danych pozwalających ustalić m.in. jaka powierzchnia użytkowa budynku podlega opodatkowaniu, czy istnieją okoliczności uzasadniające zwolnienie z obowiązku podatkowego itp.

 

Jak i gdzie złożyć formularz DN-1 na 2022 r.

Osoby prawne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi gruntów itp. deklarację DN-1 składają do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Tradycyjnie formularz można wydrukować, uzupełnić wymagane pola i osobiście zanieść do urzędu bądź wysłać pocztą. W tym celu warto skorzystać z deklaracji DN-1 - wzór wypełnienia

Deklarację DN-1 online można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Może to też zrobić pośrednik upoważniony m.in. do podpisywania deklaracji.

 

Deklaracja DN-1 online

Deklarację na podatek od nieruchomości 2022 w sposób prosty i szybki złożysz za pomocą narzędzia Przyjazne Deklaracje. Elektroniczne złożenie dokumentu pozwala uniknąć długich kolejek w urzędzie, do tego jest wygodne i zdecydowanie szybsze niż w przypadku ręcznego wypełniania, nawet jeśli mamy dostęp do DN-1 interaktywnego.

Dzięki Przyjaznym Deklaracjom wypełniamy dokumenty przy użyciu prostego formularza, okrojonego ze zbędnych formalności. Z łatwością dołączymy obowiązkowe załączniki. Dużą zaletą Przyjaznych Deklaracji jest dostępność narzędzia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - dzięki temu druk DN-1 2022 można złożyć, siedząc wygodnie we własnym domu. Po zatwierdzeniu, wypełniona deklaracja dn-1 online w kilka minut trafi do właściwego urzędu.

W ten sposób osoba prawna nabywająca nieruchomość w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w prosty sposób obliczy podatek. Dzięki temu przedsiębiorca może opłacić należność w obowiązującym terminie płatności.

Jak skorzystać z Przyjaznych Deklaracji? Wystarczy przejść kilka prostych kroków.

Instrukcja wypełniania:

 1. Otwieramy kalkulator deklaracji podatkowej.
 2. Wybieramy miejsce składania druku DN-1 (po podaniu miasta lub kodu system wybierze odpowiedni urząd) oraz rok podatkowy.
 3. Zaznaczamy: cel, sposób złożenia deklaracji.
 4. Określamy rodzaj podmiotu składającego dokument (właściciel, współwłaściciel itp.).
 5. Podajemy dane identyfikacyjne podatnika i jego adres zamieszkania.
 6. Wybieramy rodzaj nieruchomości stanowiącej podstawę opodatkowania.
 7. Ewentualnie podajemy reprezentanta / pełnomocnika.

Informacja DN-1 sporządzona za pomocą Przyjaznych Deklaracji jest gotowa do wysłania. Na jej podstawie urząd obliczy należny podatek.

Ważne!

W przypadku, gdy kwota podatku została wcześniej błędnie wyliczona, zwrotu można ubiegać się nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ DN-1 ONLINE

Często zadawane pytania (FAQ)

DN-1 jak wypełnić?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Deklarację na podatek od nieruchomości 2022 DN-1 najłatwiej wypełnić za pomocą naszego edytora Przyjazne Deklaracje.

Tradycyjnie formularz DN-1 można wypełnić ręcznie, uzupełniając wymagane pola. Należy przy tym pamiętać, by zrobić to czytelnie - dużymi, drukowanymi literami, za pomocą długopisu z czarnym bądź niebieskim tuszem. W formie elektronicznej warto wykorzystać DN-1 druk interaktywny lub przynajmniej plik edytowalny.

Do DN-1 do wypełnienia mamy też dwa załączniki, stanowiące jego integralną część:

ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZDN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Deklaracja na podatek DN-1 kto składa?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Deklarację na podatek DN-1 składają osoby prawne, także te będące spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne. Obowiązek złożenia deklaracji mają również osoby fizyczne, jeśli ich nieruchomość stanowi współwłasność z osobą prawną.

Nabycie nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy, a ten z kolei wymaga złożenia formularza DN-1 przez:

 • właściciela nieruchomości,
 • posiadacza samoistnego,
 • współwłaściciela lub współposiadacza nieruchomości, lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania,
 • użytkownika wieczystego gruntów,
 • posiadacza nieruchomości, obiektów budowanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązuje zwolnienie z podatku, jeśli posiadaczami nieruchomości są emeryci, inwalidzi I lub II grupy, osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niezdolne do pracy.

Jak złożyć online DN-1 - druk aktywny?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Na stronie ministerstwa finansów znajdziemy formularze DN-1 na 2022 r. - edytowalne i do wydruku. Druki interaktywne są łatwiejsze do wypełnienia, ponieważ wskazują pola konieczne do uzupełnienia oraz mogą dokonywać automatycznych przeliczeń. Jednak złożenie wypełnionej deklaracji DN-1 online i tak wymaga użycia np. platformy ePUAP.

Alternatywą dla tradycyjnych druków edytowalnych są Przyjazne Deklaracje - narzędzie krok po kroku prowadzące użytkownika przez wypełnienie deklaracji online. Gotowy DN-1 można od razu wysłać drogą elektroniczną do właściwego urzędu.

Czy zwolnienie z podatku zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji DN-1?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Nie. W przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, należy złożyć DN-1 do wypełnienia wraz z załącznikiem ZDN-2, w którym wykazuje się dane o gruntach i nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania.

W jakim terminie złożyć deklarację DN-1?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Druk DN-1 należy złożyć do 31 stycznia danego roku. W przypadku, gdy nabyto nieruchomość lub wybudowano budowlę w trakcie roku - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Kto podpisuje formularz DN-1 - przykład

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Druk DN-1 musi zostać podpisany przez podatnika lub osobę, która ją reprezentuje. Przy czym złożenie podpisu przez osobę reprezentującą zwalnia podatnika z tego obowiązku.

Podpis na formularzu DN-1 składa przykładowo prezes jednoosobowo reprezentujący spółkę lub członkowie zarządu łącznie reprezentujący spółkę. Upoważnionym do tego jest również pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa do podpisania deklaracji.

Gdzie znajdę wzór deklaracji na podatek DN-1 na 2022 r.?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Druk DN-1 - wzór - określa ministerstwo finansów drogą rozporządzenia. Aktualny wzór formularza znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Czy osoba fizyczna składa deklarację na podatek DN-1?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Osoby fizyczne, które nabyły nieruchomości, co do zasady składają w urzędzie informację IN-1. Deklaracja na podatek DN-1 przeznaczona jest dla osób prawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba fizyczna nabywa nieruchomość jako współwłasność z osobą prawną - wtedy składa druk DN-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Kiedy na druku DN-1 podaje się nr PESEL, a kiedy nr NIP? Wzór wypełnienia

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w sprawach urzędowych posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Osoby fizyczne, które takiej działalności nie prowadzą, podają na formularzu DN-1 numer PESEL (o ile został nadany).

Czy muszę wypełniać druki załączników ZDN-1 i ZDN-2?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Tak, załączniki ZDN-1 i ZDN-2 stanowią integralną część deklaracji DN-1

Jak ustalić wymiar powierzchni użytkowej budynku do wykazania w deklaracji DN-1 online?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Należy wziąć pod uwagę powierzchnię pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach - liczoną od jej wewnętrznych stron. W tym także garaże, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe itp. Z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. W przypadku pomieszczeń ze skosami zaliczamy 50% części pomieszczenia (dot. tych o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,2 m). Pomieszczeń o wysokości niższej niż 1,4 metra nie zaliczamy do powierzchni użytkowej.

Loading...