Deklaracja DN-1

Zakup nieruchomości przez osoby prawne, a w niektórych przypadkach także osoby fizyczne, rodzi obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości.

Do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego służy deklaracja DN-1. Jak wypełnić odpowiednio formularze, by dopełnić wymogu ustawodawcy i prawidłowo ustalić wysokość podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości 2024

Aby ustalić wysokość zobowiązania podatkowego, osoby prawne muszą złożyć deklarację DN-1. Dotyczy to przede wszystkim podatników prowadzących działalność gospodarczą, jednak w niektórych przypadkach obejmuje też osoby fizyczne.

Obowiązek złożenia wypełnionego druku DN-1 dotyczy osób fizycznych, jeśli nabyta nieruchomość stanowi współwłasność z osobą prawną. Na takim podatniku ciąży obowiązek podatkowy na zasadach osoby prawnej.

Właścicielom będącym osobami prawnymi deklaracja na podatek DN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami służy do obliczenia podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy. To ważne, ponieważ w przypadku osób prawnych, w tym jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, naliczenie podatku od nieruchomości musi zostać wykonane samodzielnie.

W niektórych przypadkach oprócz DN-1 należy też wypełnić druki DR-1 lub DL-1 wraz z załącznikami. Dotyczy to sytuacji, gdy na podatniku ciąży jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy.

Druk DN-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Wzór DN-1 określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto lub rozpoczęto użytkowanie nieruchomości. W przypadku nowych budynków obowiązek ten powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym ukończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budowli, lub budynku przed jego ostatecznym wykończeniem.

Gdy wysokość opodatkowania zostanie obliczona, osobę prawną obowiązuje płatność w okresach miesięcznych w ratach proporcjonalnych - do 15. dnia każdego miesiąca. Proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Do kiedy złożyć druk DN-1 na 2024 r.

DN-1 deklarację na podatek od nieruchomości 2024 r. należało złożyć do 31 stycznia. Obowiązku tego należy bowiem dopełnić do końca stycznia danego roku. Jeśli nabycie nieruchomości nastąpiło w trakcie roku - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Załączniki do formularza DN-1 2024

Do deklaracji DN-1 w 2024 r. obowiązują dwa załączniki:

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Służą one do wykazania danych pozwalających ustalić m.in. jaka powierzchnia użytkowa budynku podlega opodatkowaniu, czy istnieją okoliczności uzasadniające zwolnienie z obowiązku podatkowego itp.

Jak i gdzie złożyć formularz DN-1 na 2024 r.

Osoby prawne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi gruntów itp. deklarację DN-1 składają do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Tradycyjnie formularz można wydrukować, uzupełnić wymagane pola i osobiście zanieść do urzędu bądź wysłać pocztą. W tym celu warto skorzystać z deklaracji DN-1 - wzór wypełnienia

Deklarację DN-1 online można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Może to też zrobić pośrednik upoważniony m.in. do podpisywania deklaracji.

Deklaracja DN-1 online

Deklarację na podatek od nieruchomości 2024 w sposób prosty i szybki złożysz za pomocą narzędzia Przyjazne Deklaracje. Elektroniczne złożenie dokumentu pozwala uniknąć długich kolejek w urzędzie, do tego jest wygodne i zdecydowanie szybsze niż w przypadku ręcznego wypełniania, nawet jeśli mamy dostęp do DN-1 interaktywnego.

Dzięki Przyjaznym Deklaracjom wypełniamy dokumenty przy użyciu prostego formularza, okrojonego ze zbędnych formalności. Z łatwością dołączymy obowiązkowe załączniki. Dużą zaletą Przyjaznych Deklaracji jest dostępność narzędzia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - dzięki temu druk DN-1 2024 można złożyć, siedząc wygodnie we własnym domu. Po zatwierdzeniu, wypełniona deklaracja DN-1 online w kilka minut trafi do właściwego urzędu.

W ten sposób osoba prawna nabywająca nieruchomość w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w prosty sposób obliczy podatek. Dzięki temu przedsiębiorca może opłacić należność w obowiązującym terminie płatności.

Jak skorzystać z Przyjaznych Deklaracji? Wystarczy przejść kilka prostych kroków.

Instrukcja wypełniania:

  1. Otwieramy kalkulator deklaracji podatkowej.
  2. Wybieramy miejsce składania druku DN-1 (po podaniu miasta lub kodu system wybierze odpowiedni urząd) oraz rok podatkowy.
  3. Zaznaczamy: cel, sposób złożenia deklaracji.
  4. Określamy rodzaj podmiotu składającego dokument (właściciel, współwłaściciel itp.).
  5. Podajemy dane identyfikacyjne podatnika i jego adres zamieszkania.
  6. Wybieramy rodzaj nieruchomości stanowiącej podstawę opodatkowania.
  7. Ewentualnie podajemy reprezentanta / pełnomocnika.

Informacja DN-1 sporządzona za pomocą Przyjaznych Deklaracji jest gotowa do wysłania. Na jej podstawie urząd obliczy należny podatek.

Ważne!

W przypadku, gdy kwota podatku została wcześniej błędnie wyliczona, zwrotu można ubiegać się nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Często zadawane pytania (FAQ)

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora