Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Jak złożyć deklarację DT-1 on-line?

  Podatek od środków transportowych dotyczy każdego, kto posiada pojazd
  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Niestety, mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia takiego obowiązku, a za jego niedotrzymanie grożą poważne sankcje. Sprawdź, jak złożyć formularz DT-1 online i uniknąć kary za brak deklaracji.

Kim jest płatnik podatku od środków transportowych?

W Polsce podatek od środków transportowych pobierany jest od wszystkich właścicieli, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych, którzy posiadają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • autobusy,
 • ciągniki z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton.

Podatnikiem mogą być również osoby, które posiadają pojazdy, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a które zostały im powierzone przez obcokrajowców.

Warto wiedzieć!

Do roku 1997 w Polsce obowiązywał tzw. podatek drogowy, który dotyczył również właścicieli samochodów osobowych. Aktualnie z obowiązku podatkowego wyłączeni są właściciele osobówek, motorowerów, jachtów oraz pojazdów zabytkowych.

Kary za brak deklaracji DT-1

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, 15 lutego mija ustawowy termin złożenia deklaracji podatkowej od środków transportowych. Niestety, wielu podatników zapomina o tym obowiązku, a to sprawia, że organy podatkowe chętnie nakładają kary za brak deklaracji dt-1. Sankcje finansowe wymierzane są z reguły na właścicieli pojazdów za niezłożenie deklaracji lub też za niestawienie się do kontroli, jednak oprócz podstawowego mandatu, podatnik obciążany jest dodatkowym kosztem, który wynika z działań administracji porządkowych. 

Warto wiedzieć!

Organy porządkowe samodzielnie ustalają wysokość kary na podstawie własnej oceny. Górna granica nałożonej sankcji nie może jednak przekroczyć 2600 zł.

Warto pamiętać o tym, że im dłuższa zwłoka, tym większej kary możemy się spodziewać. Jeśli więc nie minęło 14 dni od granicznej daty złożenia deklaracji, powinniśmy wysłać ją jak najszybciej, dzięki czemu prawdopodobnie unikniemy dalszych konsekwencji.

Jeśli chcesz mieć pewność, że dokumenty dotrą do Urzędu w terminie, skorzystaj z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji.

Jak złożyć deklarację DT-1 online?

Deklaracja dt-1 online pozwoli Ci w szybki sposób wywiązać się z obowiązku podatkowego. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora deklaracji podatkowej od środków transportowych oraz wypełnisz formularz zgodnie ze wskazówkami. Pamiętaj o tym, aby dołączyć dokument, który potwierdza nabycie pojazdu oraz zapłać podatek w terminie. Pierwsza rata powinna zostać opłacona do 15 lutego, a druga do 15 września.

Jak krok po kroku złożyć deklarację:

 1. Otwórz kalkulator.
 2. Wybierz rok podatkowy oraz Urząd, w którym złożysz dokument.
 3. Zaznacz cel złożenia deklaracji, określ, kim jest podmiot składający dokument oraz w jaki sposób chcesz dostarczyć go do Urzędu.
 4. Wybierz rodzaj podatnika (osoba fizyczna, prawna itd.) i podaj miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy.
 5. Wybierz jeden z kilku dostępnych środków transportowych, który chcesz zgłosić do opodatkowania:
  • samochód ciężarowy - podaj numer rejestracyjny, numer VIN i dopuszczalną masę pojazdu;
  • ciągnik siodłowy lub naczepa - podaj numer rejestracyjny, VIN, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę własną ciągnika(opcjonalnie) oraz dopuszczalną masę zespołu pojazdów;
  • ciągnik balastowy lub przyczepa - podaj numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu oraz zespołu pojazdów;
  • autobus - podaj numer rejestracyjny oraz numer VIN.
 6. Dodaj załączniki lub wydrukuj je jeżeli chcesz złożyć deklarację tradycyjnie.
 7. Sprawdź i podpisz dokument.

Obliczenie podatku transportowego

Wysokość podatku od środków transportowych ustalana jest zawsze przez władze danej gminy. Ich wysokość może różnić się między sobą, co zależy, chociażby od liczby miejsc siedzących w danym pojeździe czy jego wpływu na środowisko naturalne. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi jednak o tym, że ustalone przez gminę roczne stawki nie mogą być wyższe od tych, które zostały zapisane w ustawie.

Dla przykładu górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 zostały ustalone przez Ministra Finansów 23 lipca 2020 roku i prezentują się następująco:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 880,77 zł,
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton – 1469,31 zł,
  • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł,
  • równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł
 2. Od ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł.
 3. Od ciągnika przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 12 ton:
  • do 36 ton – 2600,58 zł,
  • powyżej 36 ton – 3364,56 zł.
 4. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł.
 5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  • do 36 ton – 2056,99 zł
  • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.
 6. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł,
  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Wypełnij deklarację online

Podatek od środków transportowych

Kliknij, aby przejść do kalkulatora
Loading...