Co warto wiedzieć o opłacie śmieciowej?

Sprawdź, kto jest zobowiązany do opłaty, jak należy segregować odpady komunalne oraz jakie są stawki?

Opłata za śmieci – czy można ją obniżyć i dlaczego warto ją płacić?

Każdy właściciel gospodarstwa domowego, w którym generowane są śmieci, jest zobowiązany do uiszczania stosownej opłaty. Jej wysokość zależy między innymi od ustaleń w obrębie danej gminy lub miasta. Czym są odpady komunalne, dlaczego warto je segregować i jak to robić, jak złożyć deklarację śmieciową i co grozi za zaniedbanie tego obowiązku? Sprawdź!

Odpady komunalne, czyli?

Odpady komunalne, zwane popularnie śmieciami, są odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych i nie są związane z działalnością przemysłową. Dzielone są ze względu na ich toksyczność oraz to, czy są szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz innych żywych organizmów.

Zgodnie z tym podziałem można wyróżnić odpady, które grożą zakażeniem ze względu na obecność drobnoustrojów lub jaj pasożytów, oraz takie, które grożą skażeniem, ponieważ w ich składzie są substancje promieniotwórcze. Są też odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, ponieważ składają się z surowych produktów lub zawierają substancje szkodliwe.

Inny podział dotyczy śmieci klasyfikowanych w różnych porach roku. Inne śmieci generowane są w porze zimowej, a inne w letniej. W dodatku część śmieci staje się bardziej niebezpieczna latem ze względu na wyższą temperaturę (np. surowe mięso).

Segregacja śmieci

Segregacja odpadów jest uzasadniona wieloma względami – zarówno ekologicznymi, jak i ekonomicznymi, choć może oczywiście nastręczać nieco problemów, zwłaszcza początkującym. Recykling jest bowiem wydajny, gdy zostaje zachowana czystość odpadów danego typu i nie ma skażenia ich śmieciami innego rodzaju. Poprawna segregacja sprawia, że odpady mogą być wykorzystane ponownie, a wysokość opłaty za odpady komunalne spada. Segregujący śmieci płacą mniej niż ci, którzy deklarują, że tego nie robią.

Jak dzielone są odpady?

  • Papier – opakowania wykonane z papieru, tektury lub kartonu, a także czasopisma, gazety, zeszyty i ulotki. Należy je wrzucać do niebieskiego pojemnika.
  • Tworzywa sztuczne oraz metal – odpady te obejmują plastikowe opakowania po produktach spożywczych oraz środkach czystości, butelki z plastiku, ale także nakrętki, folie aluminiowe, puszki, kapsle i metal w innej formie. Do tych odpadów służy żółty pojemnik.
  • Szkło – to bezbarwne oraz kolorowe butelki, słoiki i opakowania po kosmetykach. Jeśli segregacja obejmuje dzielenie szkła na bezbarwne i kolorowe, wówczas pojemnik na szkło bezbarwne jest koloru białego, a na kolorowe – zielonego.
  • Bio – do tych odpadów zalicza się resztki jedzenia, również te pochodzące z owoców i warzyw oraz skoszoną trawę, gałęzie czy trociny. Na te odpady przeznaczony jest pojemnik w kolorze brązowym.

Niektóre śmieci mogą być niebezpieczne dla człowieka i innych żywych organizmów. Więcej o odpadach niebezpiecznych, możesz poczytać w artykule “Deklaracja śmieciowa - niezbędne informacje”.

Deklaracja śmieciowa – jak ją złożyć?

Jakiś czas temu jedyną formą złożenia deklaracji śmieciowej była wizyta w urzędzie – po wcześniejszym wydrukowaniu i wypełnieniu dokumentu. Obecnie rozwiązań jest więcej – najwygodniej spełnić ten obowiązek, wykonując wszystkie działania przez Internet. Przydatny będzie kalkulator deklaracji, który przeprowadzi przez cały proces, podpowiadając, co należy zrobić w danym kroku. Ułatwieniem jest też informacja na temat stawki, która dobierana jest najkorzystniej dla podatnika. To intuicyjne narzędzie pozwoli wypełnić deklarację śmieciową przez Internet, a następnie w formie online uiścić opłatę za odpady. Dowiedz się więcej o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od kilku czynników. Po pierwsze od tego, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Po drugie od tego, ile wody zużywane jest w domu lub mieszkaniu. Po trzecie liczy się powierzchnia danej nieruchomości. Po czwarte to, ile wyniesie opłata za śmieci, jest zależne również od tego, jak wiele odpadów jest wytwarzane w ramach danej gminy i jak kosztowny jest system gospodarowania tymi śmieciami.

Jak należy regulować opłatę za śmieci i dlaczego warto to robić w terminie?

Warto pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na dwa sposoby:

  • Za każdy miesiąc – w przypadku zamieszkiwanej nieruchomości lub niezamieszkiwanej, ale w której powstają odpady.
  • Za cały rok – w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Więcej o terminach związanych z gospodarowaniem odpadami znajdziesz na podstronie ważne terminy dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie deklaracji śmieciowej to obowiązek każdego podatnika. Uchylanie się od tego obowiązku może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny. Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by osoby unikające składania deklaracji i płacenia za wywóz śmieci były obciążone grzywną w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora