Co warto wiedzieć o podatkach i terminach ich rozliczenia?

Dowiedz się więcej co powinieneś wiedzieć o podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnym i leśnym. Ten artykuł może okazać się również przydatny przy rozliczaniu opłat zagospodarowania opłatami komunalnymi.

Co warto wiedzieć o podatkach i terminach ich rozliczania?

Podatki to dochody państwa, dzięki którym może ono realizować swoją bieżącą działalność. Bieżąca działalność to utrzymanie szpitali czy szkół, a także budowa dróg – dzięki systemowi podatkowemu mogą one sprawnie funkcjonować. Ponadto podatki pełnią również funkcję redystrybucyjną, co oznacza, że pomagają wspierać obywateli gorzej sytuowanych i w ten sposób wyrównywać nierówności społeczne.

Jakie są rodzaje podatków?

Podatki dzieli się ze względu na:

  • sposób poboru podatku,
  • podmiot opodatkowania,
  • przedmiot opodatkowania

Podatki bezpośrednie i pośrednie

Według definicji podatki bezpośrednie to takie, które nie mogą być przerzucone na inny podmiot lub według ustawodawcy nie powinny być przerzucone. Ciężar podatkowy ponosi więc podmiot, na który został nałożony obowiązek podatkowy. To odróżnia podatki bezpośrednie od pośrednich – przy tych drugich jest możliwość przerzucenia podatku na inny podmiot.

Podatki pośrednie są wliczone w cenę dóbr i usług i nie są nałożone bezpośrednio na jednostki. Przykładami takich podatków są VAT i akcyza. Konsumenci płacą te podatki, nabywając określone dobra, ale bez rozliczania się z urzędem skarbowym.

Rozliczanie podatków jest natomiast obowiązkiem podatnika w przypadku podatków bezpośrednich. Nałożony obowiązek podatkowy zobowiązuje do złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia się bezpośrednio z urzędem skarbowym. Przykładem takiego podatku jest PIT i CIT, ale też podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny czy podatek od środków transportowych.

Przydatne informacje na temat terminów podatkowych

Zgodnie z prawem obowiązek podatkowy powinien być spełniony w określonym terminie. Może być on wyznaczony jako konkretny dzień (np. 30 kwietnia) lub termin (20 dzień następnego miesiąca).

Warto wiedzieć, że żaden z terminów podatkowych nie może wypaść w weekend lub w święto. To oznacza, że jeśli deklarację należy złożyć do 20 dnia miesiąca, a ten przypadł w sobotę, wówczas ostateczny termin jest przeniesiony na poniedziałek, 22 dzień miesiąca. Jeśli prawo podatkowe zakłada natomiast, że należy złożyć deklarację X dni po wystąpieniu pewnego zdarzenia, to w obliczaniu terminu należy pominąć dzień zdarzenia i liczyć od kolejnego dnia.

W przypadku terminów, które kończą się wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, upływają one zależnie od długości danego miesiąca: 28, 29 dnia (luty), 30 (np. kwiecień, czerwiec) lub 31 dnia miesiąca (np. lipiec, grudzień). Pamiętać o tym należy głównie wtedy, gdy rozliczenie ma nastąpić bezpośrednio w urzędzie. E-deklaracja podatkowa jest wygodniejsza i jej wypełnianie nie wiąże się z planowaniem wyprawy do urzędu.

Jakie są terminy opłat różnych podatków?

Jeśli zastanawiasz się, do kiedy masz czas, by opłacić różne rodzaje podatków, mamy dla Ciebie małą ściągę.

Podatek od środków transportowych

Powinien być wpłacony w 2 ratach – w terminie do 15 lutego i do 15 września, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Czytaj więcej w ważne terminy dla wpłaty podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne płacą ten podatek proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, powinny opłacać podatek do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – wówczas płaci się go jednorazowo w terminie opłacania pierwszej raty. Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź w ważne terminy podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Powinien być opłacony w 4 ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Inne ważne terminy dla podatku rolnego znajdziesz w poradniki / ważne terminy / podatek rolny.

Podatek leśny

Osoby fizyczne płacą ten podatek w 4 ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, powinny zapłacić podatek do 15 dnia każdego miesiąca.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, także i podatek leśny w kwocie 100 zł lub mniejszej płaci się jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Szczegółowe informacje kiedy przypadają ważne terminy dla podatku leśnego szukaj w ważnych terminach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Płacona jest kwartalnie i stosowną opłatę należy wnosić do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III kwartał oraz do 15 stycznia za IV kwartał.