Deklaracja śmieciowa niezbędne informacje

Dowiedz się więcej na temat deklaracji śmieciowej – jak ją złożyć, by było najwygodniej, kiedy opłacić i czy można zmniejszyć wysokość opłaty?

Kto płaci podatek?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana popularnie opłatą za śmieci obowiązuje gospodarstwa domowe, w których generowane są śmieci. Każdy właściciel mieszkania, w którym powstają odpady komunalne powinien złożyć w gminie stosownej do miejsca zamieszkania deklarację, która dotyczy gospodarowania odpadami. Wysokość opłaty zależy od stawek ustalonych przez daną gminę.

Odpady komunalne to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych i są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady należy segregować według specjalnych wytycznych.

Segregacja odpadów komunalnych

To temat coraz bardziej powszechny i wskazujący na większą świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Odpady dzielone są na cztery główne rodzaje:

 • Papier – to wszelkie opakowania papierowe, tekturowe lub kartonowe, a także gazety i czasopisma, zeszyty, ulotki. Przeznaczone są dla nich niebieskie pojemniki.
 • Metal i tworzywa sztuczne – do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne należy wrzucać puszki, nakrętki, folie aluminiowe, plastikowe opakowania po produktach spożywczych czy środkach czystości, a także metal czy kapsle.
 • Szkło – do tych odpadów zaliczają się butelki i słoiki po produktach spożywczych, a także po alkoholu, opakowania po kosmetykach. Pojemnik na szkło może być podzielony na szkoło bezbarwne i kolorowe – bezbarwne ma kolor biały, kolorowe – zielony.
 • Bio – to wszystkie odpady warzywno-owocowe oraz resztki jedzenia, jak również skoszona trawa, liście, gałęzie czy trociny. Pojemnik na odpady bio jest koloru brązowego.

Od 1 stycznia 2020 w całym kraju obowiązuje podział odpadów na pięć frakcji. Nieselektywne zbieranie odpadów oznacza łączne zbieranie tych wszystkich odpadów do jednego pojemnika, bez podziału na frakcje wymienione w ww. punktach. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary.

Niebezpieczne odpady

Niektóre śmieci mogą być niebezpieczne dla człowieka i innych żywych organizmów. Ze względu na poziom toksyczności, wyróżnia się odpady grożące zakażeniem (zawierające drobnoustroje czy jaja pasożytów), grożące skażeniem (czyli zawierające substancje promieniotwórcze), szczególnie szkodliwe dla środowiska (posiadają na przykład substancje szkodliwe lub trujące) oraz surowe produkty.

Klasyfikują się do nich:

 • przeterminowane leki
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
 • stare farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki czyszczące
 • termometry
 • opakowania dezodorantów
 • baterie i akumulatory
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe
 • chemikalia fotograficzne
 • środki ochrony roślin

Nie wolno wyrzucać ich razem ze zwykłymi odpadami. Najlepiej oddać je do PSZOK, który znajduję się w każdej gminie.

Ile kosztuje gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wysokość opłaty za śmieci w danej posesji może zależeć od kilku czynników. Po pierwsze, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Po drugie natomiast, od zużytej wody w danym domu/mieszkaniu lub też od jego powierzchni. Po trzecie, opłata jest zależna także od tego, ile odpadów wytwarza dana gmina i jak kosztowny jest w niej system gospodarowania nimi.

To, czy opłata śmieciowa musi być uiszczana zależy też od tego, czy w danej nieruchomości mieszkają mieszkańcy. Jeśli tak, to należy ją opłacać każdego miesiąca. Jeśli nie, to wówczas opłata jest należna za te miesiące, w których w domu lub mieszkaniu powstały odpady komunalne. Wyjątkiem są domki letniskowe, w których za śmieci należy zapłacić jednorazowo za cały rok.

Kiedy i jak zmniejszyć opłatę za śmieci?

Od września 2019 roku zaistniały zmiany w deklaracji śmieciowej. Zmiany dotyczą między innymi śmierci mieszkańca, w przypadku której w ciągu 6 miesięcy powinna być złożona nowa deklaracja. Innym przypadkiem jest też informacja o korekcie faktur z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, która może wpłynąć na wysokość opłaty za śmieci.

Ponadto, jeśli w danym gospodarstwie domowym jest możliwość stworzenia kompostownika, wówczas opłata za śmieci może ulec obniżeniu. Niższa opłata przysługuje też tym, którzy segregują śmieci. Brak segregacji wiąże się z ponoszeniem wyższych kosztów gospodarowania odpadami.

Jak złożyć deklarację śmieciową?

Jakiś czas temu jedyną drogą w przypadku deklaracji śmieciowej i opłaty za nią było samodzielne wydrukowanie jej w zaciszu własnego mieszkania, wypełnienie i zaniesienie do Urzędu, któremu się podlegało. Obecnie procedury są bardziej przyjazne i wszystkie formalności związane z deklaracją można załatwić przez Internet. To pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Wystarczy skorzystać z kalkulatora deklaracji - intuicyjnego narzędzia, które pomaga w prawidłowym oszacowaniu stawek podatku oraz wypełnieniu formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po jego wypełnieniu można wysłać formularz internetowo i opłacić podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. przelewem.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora