Jak złożyć informację IN-1 on-line?

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych płacą m.in. właściciele gruntów, budynków lub ich części oraz budowli. Od 2021 roku stawka należności poszybowała nieznacznie w górę, przez co może być bardziej odczuwalna w domowych budżetach. Sprawdź, czym jest podatek od nieruchomości i jak złożyć informację od osób fizycznych IN-1 online.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

Podatek od nieruchomości - czym jest?

Podatek od nieruchomości to jedna z opłat lokalnych, która zasila budżet miasta lub gminy. Niestety bezpośrednio dotyka prawa własności, a zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, muszą ją zapłacić nawet wyłączni właściciele danej nieruchomości. W 2021 roku podniesiono maksymalne stawki podatku, które aktualnie wynoszą:

 • 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dla budynków mieszkalnych ich części,
 • 0,52 zł od 1 m2 – dla gruntów pozostałych,
 • 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dla budynków i budowli oraz ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Zgodnie z prawem, daninę powinni regularnie opłacać:

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści, którzy przez określony czas przyjmują prawa i obowiązki właściciela,
 • posiadacze samoistni, którzy zarządzają nieruchomością, ale nie są jej właścicielami,
 • dzierżawcy nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnik w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (lub wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości powinien złożyć informację IN-1 do właściwego Urzędu. Okolicznością taką będzie np. nabycie nieruchomości. Obowiązkowym podatkiem objęte są: grunty, budynki oraz budowle lub ich części.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i stworzy Twoją informację IN-1 online.

Przygotuj IN-1

Podatek od nieruchomości — jak złożyć informację IN-1?

Informacja IN-1 to nic innego jak Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Powinna zostać złożona przez każdą osobę fizyczną, która spełnia wymagania podatkowe, czyli jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości. Dokument zawiera dane o lokalu, budynku lub gruncie, który ma zostać objęty podatkiem i niestety dla większości osób stanowi nie lada wyzwanie.

Informację IN-1 możesz złożyć osobiście w Urzędzie miasta lub gminy, ale też wysyłając dokumenty pocztą lub elektronicznie. Ta ostatnia możliwość - wypełnienie i przesłanie druku IN-1 online - jest nie tylko niesamowicie wygodna i pozwala uniknąć długich kolejek, ale też może stać się dla nas nieocenionym źródłem pomocy. Dlaczego? Korzystając z Przyjaznych Deklaracji, bez problemu spełnisz swoje obowiązki podatkowe, ale też skorzystasz z uproszczonego formularza podatkowego, który zawiera tylko niezbędne pytania. Informacja IN-1 online to prosty dokument, napisany przyjaznym językiem, w którym znajdziesz mnóstwo przydatnych wskazówek.

Jak wypełnić informację online krok po kroku?

Aby prawidłowo wypełnić informację IN-1 online, skorzystaj z kalkulatora informacji podatkowej i wybierz opcję złożenia nowej informacji.

Następnie:

 1. Wybierz miejsce składania dokumentu oraz rok podatkowy. Dla ułatwienia, po wpisaniu miasta, narzędzie samo podpowie Ci, w którym Urzędzie powinieneś się rozliczyć.
 2. Zaznacz cel i sposób złożenia informacji (online lub osobiście).
 3. Podaj swoje dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe.
 4. Spośród wielu nieruchomości takich jak: mieszkanie, dom, garaż, działka, komórka lokatorska, grunt, budynek i budowla, dodaj tę, którą chcesz zgłosić jako przedmiot opodatkowania, używając specjalnych kafli.
 5. Podaj dane identyfikacyjne nieruchomości, a następnie uzupełnij adres nieruchomości oraz formę władania (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.).
 6. Wpisz powierzchnię użytkową pomieszczeń w m2.
 7. Dodaj załączniki.
 8. Sprawdź i podpisz dokument.

Korzystając z druku IN-1 online, bez problemu wyślesz dokument wraz z załącznikami do Urzędu, ale również zapłacisz podatek. Po złożeniu informacji IN-1 osoby fizyczne otrzymają decyzję wraz z wysokością podatku, natomiast osoby prawne, które składają deklarację DN-1, muszą samodzielnie obliczyć tę kwotę.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

Czy IN-1 można złożyć elektronicznie?

W dobie powszechnej cyfryzacji komunikacji podatników z administracją skarbową, większość dokumentów można składać przez Internet. Złożenie informacji IN-1 online to szybsza i prostsza alternatywa dla osobistej wizyty w urzędzie gminy czy stania w kolejce na poczcie.

Podstawowym sposobem złożenia druku IN-1 elektronicznie jest platforma ePUAP. Aby dokonać zgłoszenia nabycia nieruchomości za jej pomocą, trzeba mieć Profil Zaufany lub posiadać dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód). Aby zgłosić powstanie obowiązku podatkowego, w wyszukiwarce wpisujemy "IN-1". Po kliknięciu w odpowiedni dokument, system otworzy IN-1 druk interaktywny do wypełnienia wraz z załącznikami. Na koniec należy pamiętać o podpisaniu informacji IN-1 online.

Alternatywą dla wysyłania do urzędu gminy informacji IN-1 elektronicznie za pomocą ePUAP są Przyjazne Deklaracje. Zamiast klasycznego formularza mamy tu praktyczny kreator - kalkulator informacji podatkowej, który pozwala w prosty sposób zgłosić fakt nabycia nieruchomości, a co za tym idzie obowiązek podatkowy. Po złożeniu druku IN-1 online pozostaje już tylko czekać na decyzję o wysokości podatku.

IN-1 - druk interaktywny

Prawidłowe informacji IN-1 jest bardzo ważne. W przypadku błędów lub nieścisłości urząd może wezwać podatnika do skorygowania danych. Nawet najlepszy wzór wypełnienia druku IN-1 nie zawsze okazuje się praktyczny - szczególnie w specyficznych przypadkach. Dlatego lepiej jest skorzystać z IN-1 druku interaktywnego. W takim dokumencie pola do wypełnienia są zaznaczone kolorem czerwonym. Dane powtarzalne lub te, które mogą zostać wyliczone przez system, zostają uzupełnione automatycznie.

Informację IN-1 druk interaktywny po wypełnieniu można zarówno wydrukować i osobiście zanieść do urzędu, jak i wysłać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. Składanie IN-1 online jest opcją z roku na rok coraz chętniej wybieraną przez podatników korzystających z komputerów.

Do IN-1 druku interaktywnego obowiązują też załączniki. W zależności od rodzaju nieruchomości, wykazuje się w nich dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz przedmiotach opodatkowania zwolnionych z podatku, a także dane współwłaścicieli.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i stworzy Twoją informację IN-1 online.

Przygotuj IN-1

Kiedy opłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Osoby fizyczne powinny opłacić go w 4 ratach:

 • do 15 marca — pierwsza rata,
 • 15 maja — druga rata,
 • 15 września — trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego — ostatnia rata.

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, powinna zostać opłacona jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

IN-1 online czy w formie papierowej?

Urzędy stopniowo odchodzą od przyjmowania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Już teraz obowiązujące przepisy przewidują możliwość przekazywania niektórych z nich wyłącznie elektronicznie. Choć złożenie informacji IN-1 online to wciąż opcja, a nie przymus, niesie ze sobą liczne korzyści. Przede wszystkim mamy pewność, że druk trafi do urzędu na czas (czego nie można powiedzieć np. o wysyłce drogą pocztową). Ponadto w większości przypadków dokumenty elektroniczne rozpatrywane są szybciej niż papierowe. Dodatkowo dzięki Przyjaznym Deklaracjom łatwiej jest prawidłowo wypełnić i w prosty sposób wysłać IN-1 online.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Kiedy osoba fizyczna składa deklarację DN-1 zamiast IN-1?
Jeśli jesteś osobą fizyczną, posiadasz nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.), spółką lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej wtedy wypełnił deklarację DN-1.