Jak złożyć informację IN-1 on-line?

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych to opłata, którą muszą ponieść wszyscy właściciele jakiegokolwiek mienia nieruchomego. Od 2021 roku, stawka należności poszybowała nieznacznie w górę, przez co może być bardziej odczuwalna w domowych budżetach. Sprawdź, czym jest podatek od nieruchomości i jak złożyć informację od osób fizycznych online.

Podatek od nieruchomości – czym jest?

Podatek od nieruchomości to jedna z opłat lokalnych, która zasila budżet miasta lub gminy. Niestety bezpośrednio dotyka prawa własności, a zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, muszą ją zapłacić nawet wyłączni właściciele danej nieruchomości. W 2021 roku podniesiono maksymalne stawki podatku, które aktualnie wynoszą:

 • 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej — dla budynków mieszkalnych ich części;
 • 0,52 zł od 1 m2 - dla gruntów pozostałych,
 • 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej — dla budynków i budowli oraz ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Zgodnie z prawem, daninę powinni regularnie opłacać:

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści, którzy przez określony czas przyjmują prawa
  i obowiązki właściciela,
 • posiadacze samoistni, którzy zarządzają nieruchomością, ale nie są jej właścicielami,
 • dzierżawcy nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnik z pierwszym dniem miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością (czyli np. zakup), powinien złożyć informację IN-1 do właściwego Urzędu. Obowiązkowym podatkiem objęte są: grunty, budynki oraz budowle lub ich części.

Podatek od nieruchomości — jak złożyć informację IN-1?

Informacja IN-1 to nic innego jak Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Powinna zostać złożona przez każdą osobę fizyczną, która spełnia wymagania podatkowe, czyli jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości. Dokument zawiera dane o lokalu lub gruncie, który ma zostać objęty podatkiem i niestety dla większości osób stanowi nie lada wyzwanie.

Informację IN-1 możesz złożyć osobiście w wybranym Urzędzie, ale też wysyłając dokumenty pocztą lub elektronicznie. Ta ostatnia możliwość jest nie tylko niesamowicie wygodna i pozwala uniknąć długich kolejek, ale też może stać się dla nas nieocenionym źródłem pomocy. Dlaczego? Korzystając z Przyjaznych Deklaracji, bez problemu spełnisz swoje obowiązki podatkowe, ale też skorzystasz z uproszczonego formularza podatkowego, który zawiera tylko niezbędne pytania. Informacja IN-1 online to prosty dokument, napisany przyjaznym językiem, w którym znajdziesz mnóstwo przydatnych wskazówek.

Jak wypełnić informację on-line krok po kroku

Aby prawidłowo wypełnić informacje online, wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora informacji podatkowej i wybierzesz opcję złożenia nowej informacji.

Następnie:

 1. Wybierz rok podatkowy oraz miejsce składania dokumentu. Dla ułatwienia, po wpisaniu miasta, narzędzie samo podpowie Ci, w którym Urzędzie powinieneś się rozliczyć.
 2. Zaznacz cel i sposób złożenia informacji (online lub osobiście).
 3. Podaj swoje dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe.
 4. Spośród wielu nieruchomości takich jak: mieszkanie, dom, garaż, działka, komórka lokatorska, grunt, budynek i budowla, dodaj tę, którą chcesz opodatkować, używając specjalnych kafli.
 5. Podaj dane identyfikacyjne nieruchomości np. w przypadku mieszkania, będzie to numer księgi wieczystej, a następnie uzupełnij adres nieruchomości oraz formę władania (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.).
 6. Wpisz powierzchnię użytkową pomieszczeń w m2.
 7. Dodaj załączniki.
 8. Sprawdź i podpisz dokument.

Korzystając z deklaracji on-line, bez problemu wyślesz dokument wraz z załącznikami do Urzędu, ale również zapłacisz podatek. Osoby fizyczne, po złożeniu informacji IN-1, otrzymają decyzję wraz z wysokością podatku, natomiast osoby prawne, które składają deklarację DN-1 muszą samodzielnie obliczyć tę kwotę.

Kiedy opłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Osoby fizyczne powinni opłacić go w 4 ratach:

 • do 15 marca — pierwsza rata,
 • 15 maja — druga rata,
 • 15 września — trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego — ostatnia rata.

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, powinna zostać opłacona jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora