Jak zmienić liczbę osób w deklaracji śmieciowej?

Jednym ze sposobów obliczania wysokości tzw. opłat śmieciowych jest wykorzystywanie jako podstawy obliczeń liczby osób mieszkających na terenie nieruchomości. Gdy zmienia się liczba lokatorów, wzrasta lub maleje miesięczna opłata. Każdorazowo należy zgłosić zmianę do Urzędu. Sprawdź, kiedy musisz wypełnić korektę deklaracji śmieciowej, a kiedy złożyć nową, zmienioną deklarację oraz jak dokonać formalności.

Opłata śmieciowa w budynkach i lokalach zamieszkanych – na jakiej podstawie oblicza się wysokość opłat?

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą płacić m.in. właściciele zamieszkiwanych nieruchomości. W przypadku takich budynków gminy mają do wyboru kilka metod ustalania wysokości opłat za odbiór śmieci:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • od powierzchni nieruchomości,
  • od ilości zużytej wody,
  • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa).

Opłata obliczana jest na podstawie danych, które właściciel nieruchomości uzupełnia w deklaracji śmieciowej.

Ważne!

Opłata śmieciowa a zameldowanie

W przypadku obliczania opłaty śmieciowej na podstawie liczby mieszkańców bierze się pod uwagę nie osoby, które są zameldowane na terenie nieruchomości, a te, które ją zamieszkują. Na przykład jeśli w mieszkaniu czy domu zameldowana jest tylko jedna osoba (np. właściciel), ale lokatorów jest więcej, to płaci się za tyle osób, ile w budynku faktycznie mieszka. Jeśli więc wynajmujesz swój lokal lub dom, a co jakiś czas zmienia się liczba najemców, za każdym razem musisz dokonywać zmian w deklaracji śmieciowej.

Korekta czy zmiana deklaracji śmieciowej – co należy zrobić, gdy zmienia się liczba mieszkańców?

System opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny. Oznacza to, że podmiot samodzielnie dokonuje wyliczenia opłat. W związku z tym ma też prawo do zmiany deklaracji lub dokonania jej korekty. Obie te czynności wykonuje się w innych sytuacjach:

Korekta deklaracji śmieciowej to dokument, który koryguje złożoną do Urzędu deklarację. Składa się ją wtedy, gdy poprzednia deklaracja została błędnie sporządzona, a nie wtedy, gdy zmienia się podstawa do naliczania opłat. Prawo złożenia korekty przysługuje podmiotowi na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej.

Zmiana deklaracji śmieciowej dotyczy wszelkich zmian w stanie faktycznym, które mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy złożyć ją wtedy, gdy zmienia się np. sposób gospodarowania odpadami lub liczba osób zamieszkujących nieruchomość – niezależnie od tego, czy w budynku będzie mieszkać więcej, czy mniej lokatorów.

Warto wiedzieć! Jakie zdarzenia powodują konieczność dokonania zmiany w deklaracji śmieciowej?

Mogą to być sytuacje, takie jak narodziny dziecka, wprowadzenie się nowej osoby, zmiana liczby najemców, sprzedaży mieszkania, wyprowadzenie się lub śmierć jednego z lokatorów.

Formalności przy zmianie liczby osób w deklaracji śmieciowej

Gdy zmienia się liczba mieszkańców, należy jeszcze raz wypełnić i złożyć do Urzędu deklarację śmieciową, podając w niej aktualną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (oraz raz jeszcze wszystkie pozostałe dane). Żeby dopełnić formalności szybko i wygodnie, możesz skorzystać z formularzy Przyjaznych Deklaracji. Jakie zalety ma to rozwiązanie?

  1. Korzystasz z prostego w obsłudze, intuicyjnego systemu, a na każdym kroku wypełniania deklaracji masz do dyspozycji przydatne wskazówki.
  2. Dokonujesz formalności bez wychodzenia z domu – możesz wypełnić dokument w domowym zaciszu i wysłać go online do Urzędu.
  3. Jeśli korzystałeś z Przyjaznych Deklaracji do złożenia poprzedniego formularza, możesz wgrać go do systemu i poprawić tylko te dane, które uległy zmianie (a potem tak samo, jak wcześniej złożyć deklarację do Urzędu).

W jakim terminie zgłosić zmianę liczby osób (czyli kiedy złożyć nową deklarację śmieciową)?

Nową deklarację o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku, czyli np. od momentu wprowadzenia się pierwszych lokatorów.

Gdy dochodzi do zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca (po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana).

Opłaty w zmienionej wysokości należy dokonać za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Warto wiedzieć! Jak zmniejszyć opłatę za śmieci?

O tym, kiedy i w jakich okolicznościach możesz starać się o zmniejszenie wysokości opłat śmieciowych, przeczytasz tutaj:

Pamiętaj też o konieczności segregacji śmieci. Gdy mieszkańcy nie przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów, stawki za gospodarowanie odpadami mogą być wyższe. Ponadto od stycznia 2022 wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą gminy w porozumieniu z właścicielami nieruchomości będą mogły wdrożyć systemy pozwalające na rozliczanie poszczególnych mieszkańców z obowiązku segregacji śmieci. Możliwe staje się odejście od tzw. odpowiedzialności zbiorowej, która obowiązywała do tej pory.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora