Kary za brak deklaracji DT-1

Nie wiesz, czy ten podatek dotyczy Ciebie i Twojej firmy? Przeoczyłeś termin i nie wiesz, co zrobić? Przeczytaj ten artykuł i zapomnij o przykrych konsekwencjach.

Kto musi złożyć deklarację na podatek od środków transportowych?

Nie tylko właściciele firm wykorzystujących środki transportowe są zobowiązani do deklaracji podatkowej.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i posiadasz środek transportowy, także jesteś objęty obowiązkiem.

W sytuacji, kiedy właścicieli jest więcej niż jeden, wszyscy są zobowiązani do rozliczenia. Do tego grona zaliczają się także:

  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (na które środki są zarejestrowane oraz te, którym powierzono je przez podmioty zagraniczne na użytek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

W przypadku, kiedy nastąpiła zmiana własności, obowiązek złożenia deklaracji należy do poprzedniego właściciela (do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana).

Jaka kara grozi za niezłożenie deklaracji DT1?

15 lutego mija ustawowy termin złożenia deklaracji podatkowej od środków transportowych. Wielu podatników unika rozliczenia, dlatego organy podatkowe korzystają z możliwości nałożenia sankcji finansowych.

Kara ta jest stosowana w przypadku niezłożenia deklaracji lub niestawienia się z nieuzasadnionych przyczyn na wezwanie do kontroli lub korekty deklaracji.

To jednak nie jedyne koszty – nierozliczenie wiąże się także z dodatkowymi obciążeniami związanymi ze wzmożonymi działaniami administracji porządkowych. Sankcje obowiązują także w przypadku, kiedy właściciel środków transportowych z niewyjaśnionych powodów będzie utrudniał przeprowadzenie kontroli lub opuści ją przed ukończeniem koniecznych formalności.

Górna granica nałożonej kary wynosi 2600 zł, przy czym organy porządkowe mają prawo do samodzielnego ustalenia wysokości sankcji na podstawie samodzielnej oceny.

Co zrobić, jeśli termin minął, a Ty nie złożyłeś deklaracji?

  • Jeżeli nie minęły jeszcze 14 dni od obowiązku złożenia deklaracji, zrób to jak najszybciej – unikniesz konsekwencji w postaci wezwań do kontroli w celu określenia podatku na następny rok oraz dalszych kar. Termin 15 lutego jest ścisły i spóźnienie się z deklaracją także będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia kontroli.
  • W przypadku, kiedy nie masz możliwości dostarczenia dokumentów na obowiązujący termin, koniecznie zgłoś ten fakt do administracji zajmującej się przyjmowaniem wniosków. Kary mogą być naliczane dopiero wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku nie zostanie poparte wytłumaczalnym argumentem. Zgłaszając opóźnienie, unikniesz przykrej konsekwencji.

Zdarza się, że organy wysyłają zawiadomienia przed rozpoczęciem wyegzekwowania obowiązku. Nie jest to jednak podstawa do nałożenia kary. Zanim zostanie ona nałożona, osoba zobowiązana do złożenia deklaracji DT1 powinna otrzymać prawidłowo opisane wezwanie. Podatnik nie jest też zagrożony podczas trwania czynności sprawdzających i urzędowych. Aby wszczęcie postępowania było możliwe, podatnik musi otrzymać zawiadomienie. Nieodebranie go i niepotwierdzenie podpisem odbioru nie jest rozwiązaniem – przesyłka po dwukrotnej nieudanej próbie dostarczenia będzie czekać przez 14 dni w urzędzie pocztowym. Po upływie tego czasu doręczenie zostaje uznane za skuteczne. Zdarza się, że podatnik otrzymuje wezwanie pomimo dokonanego obowiązku złożenia deklaracji. W takim przypadku należy zawiadomić organy administracyjne o sytuacji. Poniesione koszty podróży mogą zostać zwrócone na żądanie, jeżeli osoba wezwana stawi się w wyznaczonym terminie.

Jak łatwo złożyć deklarację DT1 i przyspieszyć ten proces w kolejnych latach?

Jeśli chcesz rozliczyć deklarację szybko i sprawnie, skorzystaj z naszego kalkulatora deklaracji DT1. Czas złożenia deklaracji to tylko dwie minuty – kalkulator za Ciebie poprawnie dobierze stawki i obliczy podatek oraz wygeneruje dokumenty gotowe do złożenia. Dzięki dodatkowej aplikacji QRaken, wystarczy skan rejestracji pojazdu, a system sam podstawi właściwe dane. Program sam wygeneruje dokumenty, które będą gotowe do druku lub wysłania ich drogą mailową. Co więcej, wprowadzone dane zostaną zachowane, dzięki czemu rozliczenie w przyszłym roku potrwa jeszcze krócej.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora