Kiedy i jak wypełnić deklarację DR-1?

Sprawdź, jak wypełnić deklarację DR-1 w prosty i szybki sposób, a także, kiedy i gdzie złożyć formularz.

Wypełnianie deklaracji podatku rolnego

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym użytków rolnych (które nie są przeznaczone na wykonywanie działalności innej niż rolnicza), musisz opłacać podatek rolny. Aby dopełnić niezbędnych formalności i rozliczyć się z podatku, musisz złożyć deklarację DR-1 wraz z załącznikami i obliczyć wysokość podatku. Sprawdź, jak wypełnić deklarację DR-1 w prosty i szybki sposób, a także, kiedy i gdzie złożyć formularz.

Kto i kiedy musi wypełniać formularz DR-1?

Formularz DR-1 to dokument przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Musisz wypełnić ten druk, jeśli jesteś:

  • właścicielem gruntów,
  • posiadaczem samoistnym gruntów,
  • użytkownikiem wieczystym gruntów,
  • posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Ponadto formularz DR-1 składają także osoby fizyczne, które są współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

W formularzu DR-1 wykazuje się grunty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub zwolnieniu z podatku rolnego. W związku z tym formularz DR-1 musisz wypełnić i złożyć także wtedy, gdy Twoje grunty podlegają zwolnieniom podatkowym.

Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o podatku rolnym.

Warto wiedzieć!

Podatek rolny a podatek od nieruchomości i podatek leśny

Jeśli oprócz podatku rolnego ciąży na Tobie także podatek od nieruchomości lub podatek leśny, które dotyczą przedmiotów opodatkowania na terenie tej samej gminy, wówczas musisz wypełnić i złożyć także formularze DN-1 (w przypadku podatku od nieruchomości) lub DL-1 (w przypadku podatku leśnego) wraz z załącznikami.

DR-1 – jak wypełnić i jak złożyć deklarację?

Wypełnioną deklarację DR-1 składa się organowi podatkowemu właściwemu dla miejsca położenia gruntów – burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi miasta. Deklaracja DR-1 powinna być sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów. Gotowy wzór formularza znajdziesz w serwisie podatki.gov.pl. Możesz wypełnić ten dokument ręcznie i złożyć go osobiście w Urzędzie lub wypełnić online i wysłać przez Internet.

Ważne!

Osoby fizyczne składające informację o gruntach IR-1 i na tej podstawie otrzymują decyzję z ustaloną wysokością podatku. Jeśli nie jesteś osobą fizyczną, wysokość podatku musisz obliczyć samodzielnie.

Jak w łatwy sposób obliczyć wysokość podatku i wypełnić deklarację DR-1? Dużo łatwiejszym i szybszym sposobem niż ręczne wypełnianie deklaracji jest skorzystanie z elektronicznego formularza, który automatycznie generuje dokument w formie, jakiej wymaga Urząd. Jak wypełnić deklarację DR-1 z Przyjaznymi Deklaracjami?

  1. Wejdź na stronę dotyczącą podatku rolnego i wybierz opcję „Wypełnij Deklarację”.
  2. Zaznacz, czy jesteś osobą prawną, czy osobą fizyczną.
  3. Wybierz jedną z opcji: moja nowa deklaracja, wczytaj deklarację z pliku roboczego, przywróć ostatnią deklarację lub wczytaj deklarację z QR kodu.
  4. Wybierz miejsce składania deklaracji oraz rok podatkowy.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku – system w przeprowadzi Cię przez kolejne kroki. Będziesz mieć też możliwość dołączenia odpowiednich załączników.
  6. Na koniec potwierdź wszystkie dane i prześlij gotowy formularz do wybranego Urzędu.

Korzystając z formularza Przyjaznych Deklaracji, otrzymujesz plik gotowy do wysłania do Urzędu, a także gwarancję dobrze dobranych stawek i poprawnie obliczonych wartości.

Kiedy wypełnić deklarację DR-1 i złożyć ją do Urzędu?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) deklarację na podatek rolny muszą złożyć do 15 stycznia roku podatkowego lub do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego bądź od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opodatkowania, jeśli miało to miejsce po 15 stycznia.

Jeśli, jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, jesteś współwłaścicielem gruntów rolnych razem z osobą fizyczną, to ta osoba składa deklarację na podatek rolny i opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie otrzymuje decyzji z ustaloną wysokością podatku.

Podatnicy składający deklarację DR-1 opłacają podatek w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wpłaty możesz dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego (także online) lub gotówką w kasie Urzędu. Jeśli podatek nie przekracza 100 zł, jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Złóż deklaracje DR-1 online i rozlicz się wygodnie, bezpiecznie i szybko.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora