Maszyny rolnicze a podatek od środków transportu

Podatek od środków transportowych jest obowiązkowy dla każdego właściciela pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Z tego tekstu dowiesz się, wszystkiego, co istotne o samym podatku oraz jego powiązaniu z maszynami rolniczymi.

Co dokładnie jest opodatkowane?

Zgodnie z ustawą środki transportu, które podlegają opodatkowaniu to przede wszystkim:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które z pojazdem przekraczają masę całkowitą 7 ton (z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności rolniczej),
 • autobusy.

Kto musi płacić podatek transportowy?

Ustawa jasno precyzuje osoby oraz podmioty, które muszą opłacić podatek od środków transportu. Opłacie podlegają przede wszystkim osoby fizyczne i osoby prawne (właściciele środków transportowych), jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej (jeśli mają zarejestrowany środek transportu), posiadacze środków zarejestrowanych w Polsce, które zostały powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Pytanie, które zadaje sobie wiele osób związanych i niezwiązanych z rolnictwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym:

 • pojazd został zarejestrowany w Polsce,
 • pojazd został nabyty,
 • pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki wydano decyzję o wycofaniu z ruchu.

W przypadku, gdy środek transportu, którym dysponujesz stanowi współwłasność dwóch/więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy dotyczy każdej osoby posiadającej prawo do pojazdu. Jeśli jednak dojdzie do zmiany właściciela, obowiązek podatkowy zostaje na niego przeniesiony dopiero w następnym miesiącu po transakcji sprzedaży. Do tego czasu za opłacenie podatku odpowiedzialny jest poprzedni właściciel.

W sytuacji, gdy środek transportu został wyrejestrowany, wydano decyzję o czasowym wycofaniu go z ruchu lub upłynął czas, na jaki powierzono pojazd, obowiązek podatkowy wygasa. Dzieje się to z końcem miesiąca, w którym doszło do jednego z wymienionych zdarzeń.

Jak złożyć deklarację podatku od środków transportowych?

Deklarację możesz złożyć w urzędzie miasta lub gminy, urzędach dzielnicowych lub w urzędach miast na prawach powiatu. Procedura wygląda inaczej w zależności od Twojego statusu prawnego.

Jeśli jesteś osobą fizyczną

W tym wypadku jest dosyć prosto, ponieważ musisz tylko złożyć deklarację do urzędu, gminy na terenie której mieszkasz.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą

Tutaj jest kilka zmiennych, o których powinieneś pamiętać:

 • jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, złóż deklarację do urzędu gminy właściwego do Twojego miejsca zamieszkania;
 • jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna, złóż deklarację do urzędu, gminy na terenie której znajduje się przedsiębiorstwo;
 • jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo wielozakładowe lub reprezentujesz podmiot z wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi, złóż deklarację do urzędu, gminy na terenie której znajduje się siedziba firmy lub podmiotu ze środkami transportu;
 • jeśli jesteś współwłaścicielem środka transportu, złóż deklarację do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która jest jako pierwsza wpisana do dowodu rejestracyjnego.

Jak przebiega opłacenie podatku od środków transportu?

Standardowo podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach i ustala się je proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeśli więc obowiązek zaistniał w ciągu roku, jego wysokość zostanie ustalona tylko na podstawie miesięcy, w których funkcjonował.

Kiedy trzeba opłacić podatek od środków transportu?

Zgodnie z prawem deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. W sytuacji, gdy pojazd został kupiony po tym terminie, deklaracja powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Czy jako rolnik musisz płacić podatek od środków rolniczych?

Zdajemy sobie sprawę, że przepisy mogą być nieco zawiłe, dlatego postaramy się wyjaśnić kwestię podatku od środków transportu w kontekście maszyn rolniczych w jak najprostszy sposób. Otóż jako właściciel ciągnika siodłowego jesteś zobowiązany opłacić podatek. Z kolei, jeśli w Twoim posiadaniu są przyczepy oraz naczepy używane tylko w związku z prowadzeniem przez Ciebie działalności rolnicze i płacisz podatek rolny, nie musisz zajmować się opłatą od środków transportu.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora