Opłata za wywóz śmieci i jak ją obniżyć w rodzinie wielodzietnej

Ostatnimi czasy opłata za wywóz śmieci gwałtownie wzrosła, co spotkało się z oburzeniem wielu grup społecznych. Czy jednak wszyscy są skazani na płacenie kroci za tę ważną usługę? Jak przepisy mają się do rodzin wielodzietnych, które już i tak są narażone na duże wydatki? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

Dlaczego opłaty rosną?

Segregacja odpadów to bardzo modny temat, który jest chętnie poruszany przez wszelkiego rodzaju opiniotwórcze media. Bardzo często kwestia segregacji jest łączona z ekologią oraz próbą zapobieżenia nagłych zmian klimatycznych. Niestety, ale segregacja jest również droższa dla służb zajmujących się zarządzaniem odpadami, co każdy Polak czuje ze względu na wyższe rachunki za wywóz. Co więcej, dla osób, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów i uchylają się od segregowania śmieci, ustawodawca przewidział dotkliwe kary.

Odpady komunalne, czyli co?

Według głównej definicji odpady komunalne to po prostu śmieci, które są generowane przez gospodarstwa domowe, zakłady pracy, firmy przemysłowe itp. Wyjątkiem są wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, których nie określa mianem komunalnych. W związku ze zmianami przepisów od 1 stycznia 2020 roku segregacja jest obowiązkowa, a kara za jej brak to naliczenie dodatkowych opłat. Dalej zajmiemy się sposobem, w jaki jest naliczana opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Jak naliczana jest opłata?

Zasadniczo gminy mogą dowolnie naliczać stawki za wywóz śmieci. Do wyboru mają następujące możliwości:

 • naliczenie w zależności od liczby mieszkańców w danej nieruchomości,
 • naliczenie w zależności od zużytej wody,
 • naliczenie w zależności od wielkości budynku,
 • stawka ryczałtowa za jedno gospodarstwo domowe.

Oprócz dowolności, o której wcześniej wspominaliśmy, gminy mogą również stosować dopłaty oraz ulgi dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Kto odpowiada za odbiór śmieci?

Przepisy są w tej materii bardzo precyzyjne. Za zbieranie, odbiór śmieci oraz czystość w miejscach publicznych odpowiedzialna jest gmina lub związek międzygminny. Reguluje się to poprzez stosowne uchwały, traktujące o organizacji odbioru odpadów od mieszkańców danego obszaru.

Nie zapomnij złożyć deklaracji

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, w której są gromadzone odpady, masz obowiązek złożyć specjalną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na szczęście sprawę możesz załatwić na trzy sposoby: listownie, elektronicznie lub osobiście. Sam proces złożenia deklaracji jest bezpłatny. Urząd gminy akceptuje deklarację i przesyła informację do właściciela nieruchomości o opłacie, jaka została ustalona. Ważne jest również to, że deklaracja śmieciowa musi być złożona nie tylko przez właścicieli nieruchomości. Urząd powinni odwiedzić również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, osoby i jednostki organizacyjne, które zarządzają lub użytkują danym obiektem oraz użytkownicy dysponujący nieruchomością.

To warto wiedzieć o opłacie za brak segregacji

Ludzie, którzy nie stosują się do obowiązku segregacji odpadów komunalnych, jak już wiesz, muszą zmierzyć się z dodatkową opłatą. Wysokość tej opłaty bywa niejednokrotnie dotkliwa i mocno uderza po kieszeni niedostosowującego się obywatela, ponieważ może wynosić dwukrotność, a nawet czterokrotność standardowej stawki.

Jak segregować odpady?

Segregacja dzieli śmieci na 5 elementów:

 • papier – w tym też mieszczą się tektury, opakowania z papieru (kontener zielony),
 • szkło – w tym szklane elementy opakowań (kontener niebieski),
 • metale i tworzywa sztuczne – w tym opakowania z metalu, odpady tworzyw sztucznych, elementy opakowań z tworzyw sztucznych (kontener żółty),
 • odpady biodegradowalne – wszystko pochodzenia biologicznego (kontener brązowy),
 • zmieszane – wszystko inne (kontener czarny).

Jak obniżyć opłatę za śmieci w rodzinie wielodzietnej?

Rodziny wielodzietne, czyli takie, które składają się z co najmniej 3 dzieci (bez względu na wiek), są częściowo zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby jednak uzyskać dopłatę, konieczne jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. Bez niej nie ma możliwości obniżenia stawki za wywóz śmieci. Istotne jest również, że uprawnienia do przyznania Karty Dużej rodziny nie posiadają:

 • dziadkowie,
 • babcie,
 • wnuczęta,
 • siostry,
 • bracia,
 • ciocie,
 • wnukowie,
 • siostrzeńcy,
 • bratankowie.

Zwolnienie pozwala rodzinie wielodzietnej na wybranie płacenia 60 zł (niezależnie od liczby osób) zamiast 14 zł za osobę. Nietrudno więc policzyć, że wyrobienie karty i postaranie się o status dużej rodziny jest szczególnie korzystny i pozwala na wymierne oszczędności.

Płać mniej już dzisiaj

Jak widzisz opłata śmieciowa nie musi być zabójcza dla Twojego portfela pod warunkiem, że postarasz się o przyznanie statusu rodziny wielodzietnej. Pamiętaj, że sam fakt posiadania trójki dzieci w świetle prawa nie daje Ci przywileju niższej opłaty. Niezbędna jest Karta Dużej Rodziny, która oprócz dopłaty daje również możliwość korzystania z wielu innych ulg w miejscach takich jak: przedszkola, sklepy, baseny, kina, teatru itp.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora