Podatek od garażu – ile wynosi i kogo obowiązuje

Kiedy nie płacimy podatku za garaż? Planujesz kupno lub budowę garażu? Pamiętaj, że podobnie jak inne nieruchomości, podlega on opodatkowaniu. Sprawdź, jakich formalności będziesz musiał dopełnić i ile zapłacisz za garaż wolnostojący, blaszany lub stanowiący część budynku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Garaż w świetle przepisów o podatku od nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podlegają następujące typy nieruchomości:

 • grunty (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz terenów leśnych, są one opodatkowane odpowiednio podatkiem rolnym i leśnym);
 • budynki (oraz ich części) – obiekty, które są stale połączone z gruntem, posiadają fundamenty oraz dach i są wydzielone z przestrzeni poprzez odpowiednie konstrukcje budowlane;
 • budowle – obiekty, które nie spełniają definicji budynku (np. nie są trwale związane z gruntem) lub urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe użytkowanie budynku lub innego obiektu budowlanego (np. most, tunel).

Garaż, ze względu na położenie oraz sposób wykonania, może zaliczać się zarówno do budynków, jak i budowli:

 • Garaż, który stanowi część budynku mieszkalnego (np. domu wolnostojącego lub domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej), podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, co reszta budynku.
 • Garaż, który stanowi odrębny obiekt, wpisujący się w kryteria budowlane dla budynków, będzie podlegał opodatkowaniu jako budynki pozostałe.
 • Garaż, który nie posiada fundamentów i nie jest stale związany z gruntem (np. garaż blaszany), podlega opodatkowaniu jako budowla lub może być zwolniony z opodatkowania, jako element architektury ogrodowej.

Nie wiesz, do której kategorii zalicza się Twój garaż? Do ustalenia podstawy opodatkowania niezbędne będą Ci dane, które zawarte są w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli dokumentacja tego typu nie była prowadzona, informacji o typie obiektu, jakim jest garaż, powinieneś szukać w dokumentacji budowlanej (np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę).

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Ile wynosi podatek od garażu 2021 – wolnostojący, blaszany, firmowy

Maksymalny podatek od garażu, który służy celom prywatnym, wynosi w tym roku:

 • Dla garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego – 0,85 zł/m2. Powierzchnię garażu należy doliczyć do powierzchni pozostałej części budynku i opłacić podatek za całą nieruchomość.
 • Dla garażu wolnostojącego, stanowiącego budynek w świetle prawa budowlanego – 8,37 zł/m2.
 • Garaż, który nie jest związany z gruntem (np. blaszany) i ma powierzchnię mniejszą niż 35 m2, nie podlega obowiązkowi podatkowemu, jako element architektury ogrodowej.

Podatek od garażu, który wykorzystywany jest w ramach działalności gospodarczej, wynosi aktualnie:

 • Dla garażu będącego częścią budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz garażu wolnostojącego, który jest budynkiem – 24,84 zł/m2.
 • Dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł/m2.
 • Dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,06 zł/m2.
 • Dla garażu, który mieści się w definicji budowli – 2% wartości obiektu.

UWAGA!

W powyższym zestawieniu wskazane są maksymalne stawki, jakie w 2021 obwieścił Minister Finansów. O ostatecznym kwotach podatku decyduje gmina właściwa dla miejsca, w którym znajduje się garaż – mogą być one niższe lub równe wskazanym stawkom maksymalnym.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Kto płaci za nieruchomość? Kiedy nie płacimy podatku za garaż?

Obowiązkowi podatkowemu podlegają właściciele nieruchomości oraz osoby, które posiadają prawo użytkowania, wynikające z posiadania samoistnego, posiadania zależnego (dzierżawy) lub użytkowania wieczystego.

Z podatku od garażu możesz być zwolniony, jeżeli:

 • Garaż, który nie służy do wykonywania działalności gospodarczej, nie jest stale związany z gruntem i może zostać zaliczony do elementów tzw. małej architektury ogrodowej (poniżej 35 m2).
 • Garaż wykorzystywany jest do działalności leśnej, rybackiej lub rolnej.
 • Garaż wykorzystywany jest do jednego ze szczególnych typów działalności – edukacji i rozwoju dzieci, żłobków i klubów dziecięcych, organizacji non-profit, ośrodków badawczych, zakładów pracy chronionej.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kiedy i jak rozliczyć podatek od garażu 2021

Aby rozliczyć podatek za garaż, powinieneś wypełnić informację IN-1 (dla osób fizycznych) lub DN-1 (dla osób prawnych). Jak zrobić to najłatwiej? Oczywiście wypełniając deklarację online! Wystarczy, że skorzystasz z naszego systemu, przygotujesz odpowiednie dokumenty, a następnie dostarczysz wszystko do wybranego urzędu.

Podatek od nieruchomości może być opłacany:

 • Jednorazowo – jeżeli jesteś osobą fizyczną, a kwota należnego podatku nie przekracza 100 zł.
 • W czterech ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada) – jeżeli jesteś osobą fizyczną, a podatek wynosi więcej niż 100 zł.
 • W dwunastu ratach (do 15 każdego miesiąca) – jeżeli jesteś osobą prawną.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu budowy (jeżeli budujesz garaż) lub 1 dnia miesiąca, następującego po kupnie garażu. W przypadku, gdy zostajesz właścicielem garażu w trakcie roku podatkowego, wysokość należnego podatku zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jesteś osobą fizyczną?

Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.