Podatek od nieruchomości - od kiedy należy go płacić

Niezbędne informacje o podatku od nieruchomości. Jakie są stawki i kiedy należy opłacić podatek?

Podatek od nieruchomości - od kiedy należy go płacić?

Jeśli kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę albo budujesz dom, prawdopodobnie będą one objęte podatkiem od nieruchomości. Obowiązek podatnika musisz spełnić w określonym czasie i określonych dokładnie okolicznościach. Kiedy jest to obowiązkowe i jak w najprostszy sposób wywiązać się z obowiązku podatkowego?

Jaka jest stawka podatku od nieruchomości

Stawkę podatku od nieruchomości określa organ gminy. Jej wysokość nie może jednak przekraczać kwoty, która jest ustalona na mocy ustawy. Podatek ten jest niezależny od dochodów, które może przynieść dana nieruchomość. I choć to władze samorządowe ustalają ostateczną wysokość stawki podatkowej, to ograniczają je stawki maksymalne wskaźnika cen, które są ustalane każdego roku na bazie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w połowie lipca. Wskaźnik ten obejmuje ceny towarów oraz usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W 2020 roku maksymalne stawki tego podatku wynoszą:

  • 0,50 zł do 1mkw dla gruntów pozostałych, w tym działek, na terenie których został wybudowany dom jednorodzinny,
  • 0,81 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych oraz ich części.

Najwyższy podatek od gruntów i budynków mieszkalnych płacą podatnicy w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie czy Bydgoszczy – tam sięga on maksymalnych wartości. Dla porównania w mniejszych miastach np. w Opolu podatek od gruntów wynosi 0,37 zł/mkw a dla budynków mieszkalnych 0,70 zł/mkw, a dla przykładu w Koszalinie za grunt należy zapłacić 0,45 zł/mkw, a za budynek mieszkalny 0,60 zł/mkw.

Deklaracja i informacja o podatku od nieruchomości

Deklarację oraz informację od podatku od nieruchomości mają obowiązek złożyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, różne są jednak dokumenty dla odmiennych podmiotów. Osoby fizyczne powinny złożyć informację podatkową in-1, natomiast osoby prawne składają deklarację dn-1. Będąc osobą fizyczną i posiadając np. mieszkanie, podatek od nieruchomości należy opłacić w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie do roku podatkowego. Terminy raty należy wpłacać do 15 marca, do 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Natomiast osoby prawne podatek od nieruchomości uiszczają raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca (za styczeń- do 31 stycznia). Jeżeli łączna kwota podatku nie przekroczy 100zł to podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Zasada ta dotyczy deklaracji oraz informacji. Można go opłacić gotówką w kasie, ale wygodniejsze rozwiązanie to opłacenie go online. Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez Internet? Wystarczy wygodnie przygotować deklarację korzystając z kalkulatora deklaracji. To sposób na proste, szybkie i bezpieczne rozliczenie bez ryzyka nieodpowiednio dobranych stawek. Po przygotowaniu deklaracji lub informacji można ją wysłać do Urzędu również w formie online, a następnie uiścić płatność przez Internet. Wszystko to bez potrzeby wizyty w Urzędzie.Urzędu również w formie online, a następnie uiścić płatność przez Internet. Wszystko to bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

Od kiedy należy składać dokumenty?

Kupujesz mieszkanie lub budujesz dom i zastanawiasz się, kiedy musisz złożyć informację lub deklarację i opłacać podatek? Na złożenie informacji/deklaracji masz 14 dni od momentu, gdy kupujesz nieruchomość, zaczynasz z niej korzystać jako właściciel, zyskujesz prawo użytkowania wieczystego lub też zmienia się wysokość podatku, bo na przykład sprzedajesz część gruntu. W przypadku zakupu mieszkania w stanie deweloperskim, staje się to w momencie przeniesienia własności lokalu. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na zapisy umowy deweloperskiej – zdarzają się bowiem sytuacje, gdy deweloper przenosi na nabywcę obowiązek płatności podatku w momencie odbioru technicznego, ale przed przeniesieniem własności. Jeśli natomiast kończysz budowę lub rozbudowujesz dom poprzez np. dobudowanie piętra albo też korzystasz z niego jeszcze przed wykończeniem, to podatek zapłacisz dopiero w kolejnym roku (wakacje podatkowe). Co istotne, jeśli w następnych latach podatkowych masz nadal ten sam dom, mieszkanie lub działkę oraz nie zaistniały inne okoliczności wpływające na zmianę wysokości podatku, składanie nowej informacji nie jest wymagane. Deklarację natomiast składa się w takich przypadkach co roku do 31 stycznia. O przedmiotach opodatkowania i opłatach możesz dowiedzieć się z artykułu - Podatki od nieruchomości - co należy o nich wiedzieć?

Podatek od nieruchomości – co nie podlega opodatkowaniu?

Istnieje katalog wyłączeń od podatku od nieruchomości. To oznacza, że posiadając pewne grunty lub nieruchomości nie trzeba opłacać tej formy podatku. Należą do nich między innymi użytki rolne oraz grunty z drzewami i krzewami na użytkach rolnych lub też lasy. Wyjątkiem od wyłączenia w kwestii lasów są te lasy, w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatek od nieruchomości nie obejmuje też nieruchomości będących własnością innych państw lub też organizacji międzynarodowych. Podatku nie zapłacisz także za grunt pod wodami powierzchniowymi i kanałami żeglownymi za wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych przez zbiorniki retencyjne albo elektrownie wodne. Nieopodatkowane są również nieruchomości zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe czy budowle z nimi związane. Wyjątkiem od tej zasady są obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Na liście nieruchomości, za które nie trzeba płacić podatku według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można znaleźć także budynki służące do działalności leśnej lub rybackiej oraz grunty objęte ochroną ścisłą lub krajobrazową.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora