Sprzedałeś nieruchomość? Sprawdź, jakie dokumenty musisz wypełnić!

Sprawdź, na jaki podatek od nieruchomości przy sprzedaży mieszkania, domu lub gruntu powinieneś się przygotować i przekonaj się, jakich formalności będziesz zobowiązany dopełnić.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jaki podatek od nieruchomości przy sprzedaży mieszkania, domu lub gruntu?

Zarządzanie nieruchomościami – kupowanie, sprzedaż czy zmiana ich przeznaczenia – zwykle wiąże się z koniecznością sporządzania stosownych dokumentów na potrzeby urzędu gminy, miasta czy urzędu skarbowego. Dlaczego? Ponieważ wraz z własnością czy przeznaczeniem nieruchomości zmienia się wysokość należnego podatku. Sprawdź, na jaki podatek od nieruchomości przy sprzedaży mieszkania, domu lub gruntu powinieneś się przygotować i przekonaj się, jakich formalności będziesz zobowiązany dopełnić.

Kupno lub sprzedaż nieruchomości a podatek od nieruchomości

Posiadanie prawa własności do lokalu mieszkalnego wiąże się z szeregiem obowiązków. Właściciel domu lub mieszkania zobowiązany jest przede wszystkim do tego, by opłacać podatki od nieruchomości – na rzecz gminy, na której terenie znajduje się opodatkowany obiekt. Na tym jednak jego powinności się nie kończą.

Właściciel powinien informować gminę o każdej zmianie prawnej i technicznej, która wpływa na wysokość należnego podatku (np. sprzedaży części budynku) – przy pomocy odpowiednich dokumentów, np. IN-1 (informacja wysokości podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) lub DN-1 (deklaracja wysokości podatku od nieruchomości dla osób prawnych).

Odpowiednią informację należy złożyć w urzędzie gminy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności, które wpływają na wysokość należnego podatku, w tym powstanie obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcie (zakup działki, sprzedaż mieszkania, sprzedaż części gruntu).

W sytuacji, gdy zgodnie z nową deklaracją, nieruchomość zostaje (lub pozostaje) opodatkowana podatkiem od nieruchomości, jej właściciel będzie zobowiązany do opłacenia go w 4 (dotyczy osób fizycznych) lub 12 ratach (dotyczy osób prawnych). Więcej informacji o terminach podatkowych znajdziesz poniżej.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Warto wiedzieć!

Do kiedy zobowiązany jesteś zapłacić raty podatku od nieruchomości? Oto terminy podatkowe, które powinieneś zapamiętać:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

Jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna, podatek opłacany jest w 12 ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia: do 31.

Podatek, którego całkowita kwota jest mniejsza niż 100 zł, opłacany jest jednorazowo, w terminie pierwszej (lub najbliższej od powstania obowiązku podatkowego) raty.

Sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy

Sprzedaż mieszkania, budynku czy działki wiąże się również z koniecznością dopełnienia określonych formalności w urzędzie skarbowym. Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba fizyczna, która sprzedaje nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej zakupu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% wartości dochodu, jaki uzyskano dzięki transakcji.

Przykład pierwszy

Kupiłeś mieszkanie za 350 000 zł i wykonałeś w nim remont za 50 000 zł, który zwiększył wartość nieruchomości. Przed upływem 5 lat od zakupu sprzedałeś mieszkanie za 420 000 zł. Twój dochód to 20 000 zł i od tej kwoty zapłacisz podatek w wysokości 3 800 zł.

Aby rozliczyć się z podatku od sprzedaży nieruchomości, powinieneś złożyć deklarację PIT-39 w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku. W tym samym dniu upływa termin płatności należnego podatku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości – przy sprzedaży mieszkania, części budynku lub udziałów

 • sprzedała nieruchomość;
 • sprzedała część nieruchomości;
 • sprzedała udziały w nieruchomości;
 • sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • sprzedała prawa do domu jednorodzinnego, należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Co ważne, okres 5 lat, w którym właściciel może zostać objęty podatkiem od sprzedaży nieruchomości, naliczany jest od 1 stycznia roku następującego po nabyciu odpowiednich praw.

Przykład drugi

Kupiłeś mieszkanie w dniu 15 lipca 2017 roku. Aby sprzedać je bez konieczności opłacania podatku, transakcji powinieneś dokonać nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości

Obowiązujące prawo przewiduje możliwość uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości dla osób fizycznych. Ulga mieszkaniowa, zwalniająca z 19% podatku dochodowego, może zostać zastosowana w przypadku każdego, kto w ciągu 3 lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczy cały dochód z transakcji na cele mieszkaniowe, tzn.:

 • nabycie budynku mieszkalnego (w tym nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego);
 • zakup domu wraz z gruntem, który jest z nim związany (w tym zakup prawa do domu w spółdzielni mieszkaniowej);
 • nabycie gruntu pod budowę domu;
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego (w tym adaptacja budynku niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe);
 • spłatę lub refinansowanie kredytu na własne cele mieszkaniowe, który został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości.

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, musisz dopełnić pewnych formalności i złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty, które potwierdzą przebieg wszystkich transakcji.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (lub jej części) należy załatwić wiele formalności. Całe szczęście, zdecydowaną ich większość możesz załatwić w zaciszu własnego domu – sporządzając deklaracje online i korzystając z ułatwień, jaką oferują e-urzędy!

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.