Sprzedaż miejsca postojowego a podatek od nieruchomości

Planujesz sprzedaż miejsca postojowego na zewnątrz budynku, w garażu podziemnym lub naziemnym? Sprawdź, jakie formalności będą się z tym wiązały! Ile wynosi podatek od sprzedaży miejsca postojowego? Kto zapłaci podatek od nieruchomości za garaż podziemny? Co w przypadku, gdy zdecydujesz się wynająć swoje miejsce parkingowe? Sprawdzamy!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Kto zapłaci podatek od nieruchomości – garaż podziemny, miejsce postojowe

W zależności od rodzaju miejsca postojowego, jakim dysponujesz, możesz być objęty różnym obowiązkiem podatkowym. Spójrz poniżej:

  • Miejsce postojowe na zewnątrz – w sytuacji, gdy parking znajduje się na świeżym powietrzu (np. jest to wyznaczona przestrzeń przed budynkiem mieszkalnym), do opłacania podatku od nieruchomości związana jest osoba (fizyczna lub prawna), która posiada własność (lub inne prawo, np. użytkowania wieczystego) do gruntu, na którym znajduje się miejsce postojowe. W większości przypadków płatnikiem podatku od nieruchomości będzie zatem spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza danym terenem. Zanim zdecydujesz się na sprzedaż lub wynajem miejsca postojowego, upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do zarządzania nim. Zdecydowana większość spółdzielni oferuje miejsce parkingowe jako „dodatek” do mieszkania, jednak nie powierza go lokatorom na własność. Jeżeli nie dysponujesz prawem własności do miejsca postojowego, nie będziesz mógł sprzedać go ani wynająć innej osobie.
  • Miejsce postojowe w garażu podziemnym z odrębną księgą wieczystą – jeżeli miejsce postojowe zostało wyodrębnione jako niezależny lokal i stanowi Twoją własność lub współwłasność (posiada odrębną księgę wieczystą), jesteś zobowiązany do tego, by opłacać podatek od nieruchomości w wysokości 8,37 zł/m2 (maksymalna stawka w 2021 roku dla części budynku innego). Dzięki temu, że miejsce postojowe stanowi odrębny lokal niemieszkalny, możesz zarządzać nim według własnego uznania – np. zdecydować się na wynajem lub sprzedaż niezależnie od mieszkania (nie musisz sprzedawać mieszkania równocześnie z miejscem postojowym). Po sprzedaży miejsca obowiązek opłacania podatku od nieruchomości zostanie przeniesiony na nowego właściciela miejsca postojowego.
  • Miejsce postojowe w garażu podziemnym bez odrębnej księgi wieczystej – parking w garażu, który nie został wyodrębniony jako lokal niemieszkalny, stanowi część wspólną budynku. Miejsca postojowe przypisane są do określonych lokali i stanowią ich przedłużenie, w związku z czym objęte są taką samą stawką podatku od nieruchomości (maksymalnie 0,85 zł/m2 w 2021 roku). Niestety, niższa stawka opodatkowania wiąże się z poważną niedogodnością – nie możesz sprzedać jedynie miejsca postojowego. Jedyna możliwość, z jakiej możesz skorzystać, to sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Jak widzisz, do opłaty podatku od nieruchomości za miejsce postojowe jesteś zobowiązany wtedy, gdy stanowi ono Twoją własność lub współwłasność. W przypadku, gdy znajduje się ono na terenie należącym do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, prawdopodobnie nie będziesz musiał rozliczać się z niego osobiście, jednak będziesz zobowiązany do zwrócenia kwoty podatku płatnikowi (wysokość podatku od nieruchomości może być np. jedną ze składową czynszu administracyjnego).

Sprzedaż miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym – podatek od nieruchomości

Tak długo, jak pozostajesz właścicielem miejsca postojowego, jesteś zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości. Co ważne, obowiązek podatkowy nie wygasa natychmiast po sprzedaży miejsca parkingowego – zostajesz z niego zwolniony wraz z końcem miesiąca, w którym zaistniały okoliczności zwalniające Cię z konieczności opłacania podatku od nieruchomości.

Przykład

Powyższa zasada oznacza, że za miejsce postojowe, które sprzedasz 19 października 2021, podatek od nieruchomości będziesz zobowiązany opłacać do 31 października. Wraz z 1 listopada obowiązek ten przekazany zostanie nowemu właścicielowi miejsca postojowego.

Wysokość podatku od nieruchomości zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu, w jakim pozostawałeś właścicielem miejsca – sprzedając je w październiku, zapłacisz 10/12 całej kwoty.

Jak wygląda ten proces z perspektywy kupującego? Zajrzyj tutaj: Zakup garażu lub miejsca postojowego a podatek.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od nieruchomości – garaż podziemny. Formalności

Po sprzedaży miejsca postojowego będziesz musiał dopełnić następujących formalności:

  • W ciągu 14 dni od sprzedaży złóż korektę w informacji IN-1 lub deklaracji DN-1 (w przypadku, gdy właścicielem miejsca postojowego jest osoba prawna).
  • Przedstaw dowód sprzedaży miejsca parkingowego (np. akt notarialny).
  • Zapłać należną kwotę podatku – w terminie płatności najbliższej raty (do 15 marca, 15 maja, 15 września lub 15 listopada).

Przykład

Ostatnią ratę podatku od nieruchomości za miejsce postojowe, które sprzedałeś 19 października, powinieneś zapłacić do 15 listopada.

Sprzedaż miejsca postojowego zdejmuje z Ciebie obowiązek opłacania podatku od nieruchomości. Pamiętaj jednak, że zmiana ta nie nastąpi natychmiast i będzie wymagała dopełnienia kilku formalności w Twoim urzędzie.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.