Zmiany w podatku od środków transportowych 2022

Wysokość stawek podatku od środków transportowych ustalają gminy. Stawki te nie mogą jednak przekroczyć ustalonych, maksymalnych kwot (ani być niższe od stawek minimalnych), obliczanych co roku na kolejny rok podatkowy. Sprawdź, ile możesz zapłacić w 2022 roku.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych – obwieszczenie Ministra Finansów

Jak co roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał obwieszczenie, które określa wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Obwieszczenie z 22 lipca 2021 roku (wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych) zostało opublikowane w Monitorze Polskim i dotyczy stawek na rok 2022. Wprowadziło górne granice stawek kwotowych m.in. dla podatku od środków transportowych czy podatku od nieruchomości.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych

Ostateczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 są ustalane, jak zawsze, przez rady gmin na drodze uchwały. Zawsze ustalane są jednak górne granice kwotowe. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego w 2022 roku nie może przekroczyć poniższych wartości.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych

Rodzaj pojazduMaksymalne stawki podatku w 2022 roku

1. Samochód ciężarowy, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od masy całkowitej pojazdu:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

912,48 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1522,21 zł
c. powyżej 9 ton1826,64 zł

2. Samochód ciężarowy, o którym mowa w art. 8 pkt. 2

a. wymienione rodzaje3.485,69 zł

Ważne! W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

3. Ciągnik siodłowy lub balastowy, o których mowa w art. 8 pkt 3.

a. wymienione rodzaje2.131,05 zł

Ważne! W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

4. Ciągnik siodłowy lub balastowy, o których mowa w art. 8 pkt. 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a. do 36 ton włącznie2.694,21 zł
b. powyżej 36 ton3.485,69 zł

Ważne! W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

5. Przyczepa lub naczepa, o których mowa w art. 8 pkt. 5

a. wymienione rodzaje1.826,64 zł

6. Przyczepa lub naczepa, o których mowa w art. 8 pkt. 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a. do 36 ton włącznie2.131,05 zł
b. powyżej 36 ton2.694,21 zł

Ważne! W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3. do ustawy.

7. Autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca2.156,92 zł
b. równej lub większej niż 22 miejsca2.726,93 zł

Warto wiedzieć!

Rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, w zależności np. od wpływu środka transportowego na środowisko naturalne, liczbę miejsc do siedzenia czy rok produkcji. Dotyczy to pojazdów wymienionych w punktach 1, 3, 5 i 7.

Stawki minimalne podatku transportowego – mechanizm waloryzacyjnych

Zgodnie z art. 12b o podatkach i opłatach lokalnych stawki minimalne podatku od środków transportowych (określone w załącznikach nr 1–3 do tej ustawy) są przeliczane na następny rok podatkowy.

Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stawki oblicza się zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w poprzednim roku. Jeżeli wskaźnik ten jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Taka sytuacja ma miejsce w tym roku.

Stawki minimalne podatku transportowego w 2022 roku

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 w stosunku do kursu euro na 1 października 2020 był niższy niż 5%, dlatego w 2022 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na rok 2021.

Wysokość stawek możesz sprawdzić w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku.

Warto wiedzieć!

Może zaistnieć sytuacja, w której stawka maksymalna podatku transportowego jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej.

Czasem może zaistnieć sytuacja, że stawka maksymalna podatku od środków transportowych jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej. Wówczas rada gminy uchwala stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej. Wynika to z artykuły 10 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora