Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Sprawdź, ile wynosi podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, kto i za jakie obiekty musi go zapłacić, a także przekonaj się, w jaki sposób możesz go uniknąć.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości – niezbędne informacje

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz nieruchomości, które wykorzystujesz do realizowania jej celów – musisz opłacać podatek od nieruchomości, który najprawdopodobniej będzie znacznie wyższy, niż w przypadku gruntów czy budynków, pełniących jedynie funkcje mieszkaniowe.

Podatek od nieruchomości – kogo i czego dotyczy?

Aby dowiedzieć się, jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu, warto zapoznać się z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy, podatek od nieruchomości dotyczy:

  • budynków (np. domów, magazynów, obiektów usługowych, handlowych, hal),
  • części budynków (np. lokali, mieszkań),
  • budowli (obiektów, które nie są budynkami, np. wiat, tuneli, składowisk, mostów),
  • części budowli,
  • gruntów (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz leśnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym i leśnym, na odrębnych zasadach).

Obowiązkiem podatkowym, wynikającym z posiadania praw do wymienionych wyżej typów nieruchomości, objęte są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym spółki (również spółki nieposiadające osobowości prawnej) i organizacje, które:

  • posiadają prawo własności do budynku, budowli lub gruntu;
  • uzyskały status posiadaczy samoistnych nieruchomości;
  • wieczyście użytkują określony rodzaj nieruchomości;
  • dzierżawią nieruchomość, która jest własnością publiczną.
Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Co ważne, nieruchomość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie musi być własnością firmy czy jednostki organizacyjnej. Prawo do nieruchomości może posiadać osoba fizyczna, jeżeli jednak zgadza się ona na prowadzenie działalności na terenie mieszkania, domu, działki czy budynku, powinna być gotowa na to, że zostanie opodatkowana zgodnie ze stawkami, jakie przewidziano dla przedsiębiorców.

Warto wiedzieć

Budynek czy budowla? Podatki od nieruchomości wymagają rozróżnienia tych dwóch obiektów, ponieważ każdy z nich wiąże się z inną stawką opodatkowania. Zgodnie z prawem budowlanym budynek jest trwale związany z gruntem, posiada fundamenty, dach oraz elementy, które wyraźnie oddzielają go od otoczenia (ściany). Budowla to obiekt, który nie spełnia wymagań budynku, jest elementem małej architektury lub urządzeniem, które jest powiązane z budynkiem i pozwala w pełni z niego korzystać.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – ile wynosi?

Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (lub które wykorzystywane są do jej celów, np. przechowywania towaru), opodatkowane są stawkami nawet kilkudziesięciokrotnie wyższymi, niż ma to miejsce w przypadku nieruchomości przeznaczonych jedynie na cele mieszkaniowe.

Przykładowo, w 2021 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości wyniosła 0,85 zł za 1 m2 dla budynków mieszkalnych i aż 24,84 zł za 1 m2 dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieco niższe stawki obowiązują jedynie budynki, w których prowadzona jest działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (11,62 zł za 1 m2) lub świadczone są usługi medyczne (5,06 zł za 1 m2).

Grunty, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności, opodatkowano w 2021 roku maksymalną kwotą w wysokości 0,99 zł za 1 m2, podczas gdy podatek za pozostałe grunty wynosi niemal połowę mniej – 0,52 zł za 1 m2. Wyjątkiem są grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi, za które niezależnie od przeznaczenia, zapłacić należy podatek w wysokości 4,99 za 1 ha.

Budowle, niezależnie od tego, jakie jest ich przeznaczenie, opodatkowane są stawką równą 2% wartości.

Sprawdź, kto jeszcze musi płacić podatek od nieruchomości i co mu podlega?

Warto wiedzieć

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Jeżeli budynek lub grunt, na którym prowadzona jest działalność, należy do osoby fizycznej, podatek opłacany jest w czterech ratach (płatne 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada). Osoby prawne uiszczają podatek w dwunastu ratach: do 31 stycznia, pozostałe do 15 każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Działalność gospodarcza w domu a podatek od nieruchomości

Wielu przedsiębiorców decyduje się na to, by swoją działalność zarejestrować w domu lub lokalu, w którym mieszkają. Zjawisko to obserwuje się zwłaszcza wśród jednoosobowych działalności gospodarczych, jednak na taki krok decydują się również spółki. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów, jakie firma musiałaby ponieść w przypadku zakupu lub wynajmu odrębnego lokalu.

Niestety, w takim wypadku należy liczyć się z koniecznością opodatkowania prywatnej nieruchomości (lub jej części, przeznaczonej do prowadzenia firmy) podatkiem odpowiednim dla stawek dotyczących działalności gospodarczej – a zatem nawet kilkudziesięciokrotnie wyższych niż w przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest jedynie na cele mieszkaniowe.

Jeżeli jesteś zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pamiętaj, że odpowiednie deklaracje podatkowe możesz wygodnie wypełnić przez internet. Następnie wystarczy, że dołączysz do nich odpowiednie dokumenty (np. akt własności lokalu) i całość dostarczysz do urzędu gminy, któremu podlega nieruchomość.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora