Jak zgłosić postawienie garażu – niezbędne informacje

Zmiana właściciela nieruchomości skutkuje zmianą jej sytuacji prawnej. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? Jak dopełnić wszystkich formalności? Podpowiadamy!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Garaż – co warto wiedzieć o podatkach?

Garaż to budowla lub budynek, w którym przechowywane są samochody lub inne pojazdy – motocykle, rowery, quady. W przypadku, gdy mieszkanie lub dom ma ograniczoną ilość miejsca do przechowywania, garaż często pełni również funkcję budynku gospodarczego, w którym znaleźć można narzędzia, artykuły sezonowe czy elementy wyposażenia ogrodu. Dowiedz się, czy musisz zapłacić podatek za garaż i kiedy będzie Ci niezbędne pozwolenie na budowę garażu.

Pozwolenie na garaż – blaszany lub murowany

Niezależnie od tego, jaki garaż chcesz postawić – murowany budynek z fundamentami i wylewką czy prostą, blaszaną konstrukcję – będziesz musiał dopilnować kilku formalności. Jakich?

Jeżeli planujesz budowę lub postawienie garażu, którego powierzchnia nie przekroczy 35 m2, a na każde 500m2 powierzchni Twojej działki nie przypadnie więcej niż dwa obiekty tego typu, możesz skorzystać z procedury budowy garażu na zgłoszenie.

Proces zgłoszenia obiektu budowlanego jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż uzyskania pozwolenia na budowę. Jednym z najważniejszych ułatwień, jakie wiążą się z budową garażu na zgłoszenie, jest brak obowiązku posiadania projektu budynku. Do procedury nie trzeba angażować biura architektonicznego czy budowlanego i całą dokumentację można skompletować samodzielnie.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Do zgłoszenia budowy garażu potrzebny będzie Ci:

 • wniosek (większość urzędów oferuje własny wzór wniosku),
 • rysunki garażu – pozycja na działce, rzut, przekrój oraz rysunek elewacji,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Dokumenty powinieneś złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną budową. Jeżeli w ciągu tego czasu urząd nie skieruje do Ciebie decyzji odmownej, wniosek możesz uznać za zaakceptowany.

Jeżeli Twój garaż ma mieć powierzchnię większą niż 35m2, lub na każde 500 m2 Twojej działki będzie przypadać więcej niż 2 obiekty tego typu, musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu. Ta sama procedura będzie obowiązywać Cię, jeżeli garaż ma stanowić rozbudowę domu lub innego budynku.

Dokumenty, jakie będą Ci niezbędne, aby otrzymać pozwolenie na budowę, to:

 • wniosek,
 • 3 egzemplarze projektu budowlanego (z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i opiniami),
 • projekt zagospodarowania działki,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Wniosek o pozwolenie na budowę garażu powinieneś złożyć najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia, brak odpowiedzi od urzędu oznacza akceptację wniosku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od garażu – co musisz wiedzieć

Podatek od nieruchomości to opłata, do której zobowiązani są wszyscy właściciele budynków (i ich części), budowli i gruntów. Nie inaczej rzecz przedstawia się w przypadku garaży, chociaż ich kwalifikacja do odpowiedniej grupy podatkowej może powodować pewne trudności.

W zależności od charakteru budynku, garaż, może być opodatkowany na zasadach:

 • dla budynków pozostałych – dotyczy obiektów, które są stale związane z gruntem (mają fundamenty) i są odgrodzone od otocznia przy pomocy ścian i dachu,
 • dla budowli – dotyczy obiektów, które nie posiadają cech budynku (np. nie posiadają fundamentów), np. garaży blaszanych,
 • uzależnionych od budynku, do którego został dobudowany – podatek będzie naliczany w takiej samej wysokości, jak dla reszty budynku (np. dla budynków mieszkalnych lub budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej).

Podatek za garaż w 2021 roku

Podatek od garażu wynosi maksymalnie:

 • 0,85 zł/1 m2 – jeżeli garaż stanowi część budynku mieszkalnego i jest opodatkowany na tych samych zasadach,
 • 8,37 zł/1 m2 – jeżeli garaż jest budynkiem wolnostojącym,
 • 24,84 zł/1 m2 – jeżeli garaż jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy garaży wolnostojących i połączonych z innymi budynkami),
 • 11,62 zł/1 m2 – jeżeli garaż wykorzystywany jest do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 5,06 zł/1 m2 – jeżeli garaż wykorzystywany jest do działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • 2% wartości obiektu – jeżeli garaż kwalifikowany jest jako budowla.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy – 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Każda z tych dat odpowiada płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości za dany rok. Osoby prawne (w tym jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej) płacą podatek w 12 ratach, do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek od budynku gospodarczego do 35 m2

Prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od garażu, jeżeli spełniony zostanie jeden z następujących warunków:

 • garaż nie jest stale związany z gruntem (nie posiada fundamentów) i może zostać zakwalifikowany do tzw. małej architektury ogrodowej, ponieważ jego powierzchnia nie przekracza 35 m2,
 • garaż wykorzystywany jest do działalności rolnej, leśnej lub rybackiej – wówczas może podlegać innym podatkom lokalnym (np. podatkowi rolnemu),
 • garaż wykorzystywany jest do działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej, badawczej, rozwojowej,
 • garaż wykorzystywany jest do działalności non-profit.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.