Zmiany w podatku od nieruchomości 2022

Od stycznia 2022 maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły nawet o 4,71 procent względem ubiegłego roku. Podwyżki są odczuwalne nie tylko dla właścicieli domów i mieszkań, ale też przedsiębiorców i właścicieli gruntów. Jakich nieruchomości dotyczą zmiany i ile więcej możemy zapłacić w praktyce? Sprawdźmy.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Kto ustala stawki podatku od nieruchomości?

Ostateczne stawki podatku od nieruchomości są ustalane przez gminy – to one decydują o tym, ile płacimy za posiadane mieszkania, domy, lokale użytkowe czy grunty. Stawki nie mogą jednak przekroczyć maksymalnych wartości ustalonych przez Ministra Finansów. Górne granice kwotowe na kolejny rok podatkowy są ogłaszane co roku w Monitorze Polskim.

Z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 wynika, że w tym roku możemy zapłacić więcej za podatek od nieruchomości. Rady gmin mogą, ale nie muszą podążać za podwyżkami ogłoszonymi przez Ministerstwo. W praktyce jednak znaczna część gmin decyduje się na zwiększanie danin. W tym roku podwyżkę ogłosili m.in. radni Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Szczecina czy Gdańska.

Przypomnienie, ABC podatku od nieruchomości

Kto płaci?

Podatek od nieruchomości muszą płacić m.in. właściciele i posiadacze samoistni nieruchomości i obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, a w niektórych przypadkach także posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego (do ostatniej grupy należą np. najemcy lokali użytkowych będących własnością gminy).

Co jest podstawą opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest: w przypadku gruntów metr kwadratowy powierzchni; w przypadku budynków lub ich części – metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Kiedy trzeba płacić?

Kwota podatku od nieruchomości jest obliczana w skali rocznej. Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne płacą za poszczególne miesiące w proporcjonalnych ratach (do 15 dnia miesiąca aż do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego). Jeśli kwota podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, wówczas całość należy opłacić w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku - ile procent więcej zapłacą podatnicy?

Zestawienie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (za 1 m2) z lat 2021 i 2022 znajdziesz poniżej.

Zestawienie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (za 1 m2) z lat 2021 i 2022 znajdziesz poniżej.

Podatek od poszczególnych nieruchomościStawka w 2021Stawka w 2022Różnica 2021 vs 2022
Budynki mieszkalne0,85 zł0,89 zł0,04 zł
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej24,84 zł25,74 zł0,90 zł

Budynki związane z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym

11,62 zł12,04 zł0,42 zł
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych5,06 zł5,25 zł0,19 zł
Pozostałe budynki i budowle8,37 zł8,68 zł0,31 zł
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej0,99 zł1,03 zł0,04 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi4,99 zł5,17 zł0,18 zł
Pozostałe grunty0,52 zł0,54 zł0,02 zł
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,28 zł3,40 zł0,12 zł

Największe podwyżki dla przedsiębiorców

Podwyżkę podatku od nieruchomości odczują nie tylko właściciele domów i mieszkań, ale też (a raczej przede wszystkim) przedsiębiorcy. To dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych podwyżka maksymalnej stawki podatku jest najwyższa, bo aż 90 gr za 1 m2.

Na przykład za dom o powierzchni 150 m2 podatnik może zapłacić w 2022 roku 133,5 zł, czyli o 6 zł więcej niż w 2021. Natomiast za nieruchomość o takiej samej powierzchni, ale związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorca zapłaci 3 861 zł, czyli 135 zł więcej.

Powyższy przykład dotyczy sytuacji, w której gmina decyduje się na stosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, tak samo, jak w 2021 roku. W sytuacji, w której gmina w 2021 roku nie korzystała ze stawek maksymalnych, a teraz zdecyduje się podnieść wysokość podatków do maksimum, odczuwalna, nominalna podwyżka będzie jeszcze większa.

Podwyżka podatku od nieruchomości a miejsce parkingowe

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych często korzystają z przydzielonych im miejsc do parkowania. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest miejsce postojowe w podziemnym garażu, który znajduje się na części wspólnej nieruchomości. W takiej sytuacji mieszkańcy mają umowne prawo do wyłącznego korzystania z takiego miejsca. Ile podatku zapłacą? Maksymalna stawka to 8,68 zł za m2 (kategoria: pozostałe budynki).

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Stawki podatku od nieruchomości w poszczególnych miastach

Na podwyżki podatku od nieruchomości zdecydowały się m.in. największe miasta w Polsce. Stawki podatku są bardzo często maksymalne albo zbliżone do maksymalnych.

Poniżej znajdziesz przykładowe stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku (za 1 m2 powierzchni gruntu lub powierzchni użytkowej budynku bądź jego części).

Stawki podatku od nieruchomości w poszczególnych miastach

MiastoPodatek od gruntu związanego z prowadzeniem firmyPozostałe gruntyPodatek od budynku związanego z prowadzeniem firmyPodatek od budynku mieszkalnego lub jego części
Białystok0,98 zł0,54 zł25,10 zł0,88 zł
Bydgoszcz1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Gdańsk1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Gorzów Wlkp.1,00 zł0,53 zł25,64 zł0,77 zł
Katowice1,03 zł0,51 zł25,74 zł0,87 zł
Kraków1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Lublin1,00 zł0,52 zł24,45 zł0,83 zł
Łódź1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Olsztyn1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,85 zł
Opole1,01 zł0,45 zł25,70 zł0,88 zł
Poznań1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Rzeszów1,03 zł0,37 zł25,74 zł0,80 zł
Szczecin1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Toruń1,03 zł0,50 zł25,74 zł0,78 zł
Warszawa1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Wrocław1,03 zł0,54 zł25,74 zł0,89 zł
Zielona Góra1,03 zł0,29 zł25,74 zł0,46 zł
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.